The Magical Chamber of New SAT

มาร่วมเปิดตำรา ท่องคาถา เนรมิตฝันให้เป็นจริง ในโครงการ "The Magical Chamber of NEW SAT" by House of Griffin

พิเศษสำหรับน้องๆ ที่มุ่งมั่นก้าวเข้าสู่รั้วจุฬา ธรรมศาสตร์ อินเตอร์ฯ โดยเฉพาะ!!! พร้อมให้ร่ายเวทมนต์ไปกับเรา เพียง 20 คนเท่านั้น! FREE!!

* ติวเข้ม NEW SAT พิชิตคะแนนสูงสุด + Workshop Written Examination + MOCK INTERVIEW รวมกว่า 200 ชั่วโมง

* พิเศษ! ที่ปรึกษาแบบ Exclusive ช่วยแนะแนวและวางแผนการเรียน การสอบ รวมทั้งการยื่นคะแนน

Screenshot

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป มีความตั้งใจจริงในการเข้าจุฬา หรือ ธรรมศาสตร์ อินเตอร์
2. รวมกลุ่มกัน 5 คนขึ้นไป และสามารถเข้าร่วมโครงการตามวันและเวลาที่กำหนดไว้*

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร

รุ่นที่ 1

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร 1 มี.ค - 10 เม.ย. 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ 18 เม.ย. 2559

สัมภาษณ์ 23 เม.ย. 2559

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 26 เม.ย 2559

รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ 28 เม.ย. 2559


รุ่นที่ 2

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร 11 เม.ย. – 31 พ.ค. 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ 3 มิ.ย. 2559

สัมภาษณ์ 11 มิ.ย. 2559

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 18 มิ.ย. 2559

รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ 25 มิ.ย. 2559

เอกสารการสมัคร: รูปถ่ายขนาดใดก็ได้ พร้อมแนบผลการเรียนตั้งแต่ ม.1 ถึงปัจจุบัน "พร้อมทั้งเหตุผล ทำไมจึงอยากเข้าร่วมโครงการ เป็นภาษาอังกฤษ 50 คำ" ส่งมาที่ nuttiya@houseofgriffin.com หรือ inbox: www.facebook.com/thehouseofgriffin

Tel: 02-644-6006-7

Line ID: griffinhouse, houseofgriffin, griffinschool, thehouseofgriffin

Screenshot

The Magical Chamber of NEW SAT

พิเศษสำหรับน้องๆ ที่มุ่งมั่นก้าวเข้าสู่รั้วจุฬา ธรรมศาสตร์ อินเตอร์ฯ โดยเฉพาะ!!! พร้อมให้ร่ายเวทมนต์ไปกับเรา เพียง 20 คนเท่านั้น! FREE!!

ติวเข้ม "NEW SAT" ฟรี! ที่ House of Griffin

ติวเข้ม NEW SAT พิชิตคะแนนสูงสุด + Workshop Written Examination + MOCK INTERVIEW รวมกว่า 200 ชั่วโมง

เปิดฉาก NEW SAT เนื้อหาเหมือนเดิม แต่เพิ่มเติมอะไรบ้าง?

ก่อนอื่น เราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า NEW SAT เค้าปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมอะไรยังไงบ้า­ง ไม่ว่าจะเป็นจำนวนข้อสอบ ระยะเวลาสอบ หรือการคิดคะแนน