Banner

TOEFL MUIC

TOEFL MUIC คือ การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

ซึ่งเป็นมาตรฐานการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่จัดขึ้นโดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International College หรือ MUIC) 

House of Griffin เปิดสอนการเตรียมตัวสอบเข้า MUIC ใน 3 ระดับซึ่งในทุก level นั้นนักเรียนจะมีโอกาสในการฝึกฝนทำข้อสอบจริง (past-papers) พร้อมทั้งบรรยากาศจำลองห้องสอบเสมือนจริงและการประเมินคะแนนจากครูผู้สอนเพื่อความพร้อมก่อนเข้าสู่สนามสอบที่นี่ที่เดียวเท่านั้น! 

Brush Up Class
คือคลาสปรับพื้นฐานให้แก่นักเรียนโดยอาจารย์จะปูพื้นฐานเนื้อหาตั้งแต่แรกพร้อมทั้งการทำฝึกทำแบบฝึกหัด step by step เหมาะสำหรับนักเรียนที่ยังขาดพื้นฐานภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์โดยเมื่อผ่านในคลาสนี้แล้ว นักเรียนจะมีความพร้อมและความมั่นใจในการติวแบบเข้มข้นในหลักสูตรถัดไป 

Regular Class
คือคลาสเรียนติวเข้มข้อสอบ MUIC ที่เน้นการเจาะลึก skill ทั้งหมดที่ใช้ในการสอบรวมทั้งการตะลุยคลังข้อสอบเก่า (past-papers) กว่า 10 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ นอกจากนี้นักเรียนจะมีโอกาสได้ทำ Mock test หรือการสอบเสมือนจริง ทั้ง 2 ส่วน คือภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์อีกด้วย 

Intensive Class
คอร์สเร่งรัดนี้เหมาะสำหรับนักเรียนทีมีพื้นฐานในระดับหนึ่งและมีข้อจำกัดทางด้านเวลา โดยครูผู้สอนจะเจาะลึกและเน้นไปที่ข้อสอบเก่าเพื่อให้นักเรียนเข้าใจ pattern ของข้อสอบและตอบโจทย์ได้อย่างรวดเร็ว 

Interview Class
ในการสอบเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น นอกจากการสอบข้อเขียนแล้ว มหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับการสอบสัมภาษณ์ House of Griffin ได้พัฒนาหลักสูตรเทคนิคสำหรับการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ ซึ่งเน้นเทคนิคในการตอบคำถามทุกรูปแบบเพื่อเตรียมควา
มั่นใจให้แก่นักเรียน

 

Promotion

โปรโมชั่นโดนๆ มาเพื่อคนอยากติด "มหิดลอินเตอร์" โดยเฉพาะ
เพียงแค่จับกลุ่มมาเรียนพร้อมกัน 3 คน รับสิทธิ์จ่ายค่าเรียนแค่ 2 คนทันที!
โทร. 02-644-6006-7 LINE: @houseofgriffin

Semi Private / Private
SEMI PRIVATE / PRIVATE
Number of Student Price
1 Student 1,000-1,200 Baht / Hour
2 - 3 Students 750-850 Baht / Hour