Banner

IELTS

IELTS (International English Language Testing System) 

เป็นการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

House of Griffin เปิดสอนหลักสูตร IELTS ใน 3 ระดับ คือ ระดับเริ่มต้น (Brush up) ระดับพื้นฐาน (Foundation) และระดับสูง (Graduation) ซึ่งเนื้อหาจะครอบคลุมทักษะพื้นฐานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง พูดอ่าน และเขียน ไว้ในทุกระดับ

คะแนน IELTS เป็นที่ยอมรับในฐานะหลักฐานรับรองทักษะทางภาษาอังกฤษ แต่ละสถาบันหรือองค์กรจะกำหนดเกณฑ์ช่วงระดับคะแนนที่ต้องการแตกต่างกันไป ซึ่งเราให้ความมั่นใจได้ว่านักเรียนของเราจะสอบได้อยู่ในช่วงระดับคะแนนที่ 5 ถึง 6.5 หรือสูงกว่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเรียนรู้และความพากเพียรของนักเรียน โดยควรหมั่นฝึกฝนและทำการบ้านตามที่ครูมอบหมาย รวมทั้งเข้าเรียนสม่ำเสมออีกด้วย

House of Griffin ยังได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทน IDP Education ในการรับสมัครการทดสอบ IELTS อย่างเป็นทางการ

Promotion

โปรแรง คะแนนพุ่ง สำหรับผู้ที่มุ่งมั่น 
เมื่อสมัครเรียน Package IELTS 2 levels (Foundation + Graduation) จำนวน 140 ชั่วโมง
พิเศษสุด รับส่วนลดทันที 5,000 บาท


 

Phaya Thai Campus

GROUP STUDY
Type Period Test Date Timetable Status
Foundation(weekday) 7 Jun 17 - 11 Jul 17 Jul 17 Download Available
Graduation(weekday) 12 Jun 17 - 13 Jul 17 Jul 17 Download Available
Foundation (weekend) 10 Jun 17 - 23 Jul 17 Jul 17 Download Available
Foundation(weekday) 12 Jul 17 - 15 Aug 17 Aug 17 Download Available
Graduation(weekend) 3 Jun 17 - 22 Jul 17 Aug 17 Download Available
Graduation(weekend) 29 Jul 17 - 16 Sep 17 Sep 17 Download Available
Foundation(weekday) 16 Aug 17 - 19 Sep 17 Sep 17 Download Available
Foundation(weekend) 6 Aug 17 - 21 Oct 17 Oct 17 Download Available
Foundation(weekday) 20 Sep 17 - 24 Oct 17 Oct 17 Download Available
Graduation(weekday) 23 Aug 17 - 26 Sep 17 Oct 17 Download Available
Graduation(weekday) 25 Sep 17 - 26 Oct 17 Nov 17 Download Available
Graduation(weekday) 30 Oct 17 - 12 Dec 17 Dec 17 Download Available
Foundation(weekday) 25 Oct 17 - 7 Dec 17 Dec 17 Download Available
Foundation (weekend) 28 Oct 17 - 24 Dec 17 Dec 17 Download Available
Graduation(weekday) 11 Dec 17 - 23 Jan 18 Feb 18 Download Available
Semi Private / Private
SEMI PRIVATE / PRIVATE
Number of Student Price
1 Student 1,500 Baht / Hour
2 - 3 Students 1,000 Baht / Hour