Banner

MUIDS

MUIDS Seminar - แนะแนวสอบเข้า MUIDS
28 กันยายน 2562 เวลา 10:00-12:00 น. @ House of Griffin
ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง ฟรี >>
ClickHouse of Griffin เป็นผู้นำในการเตรียมตัวนักเรียนสอบเข้า MUIDS

Mahidol University International School (MUIDS) คือ โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่ที่ศาลายา เป็นโรงเรียนอินเตอร์หลักสูตรอเมริกันแนวหน้าของประเทศไทยที่มีความแข็งแกร่งทั้งในด้านภาษา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และมีสาขาวิชาให้นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนเพิ่มเติม www.muids.mahidol.ac.th 

รอบสอบ MUIDS ปี 2019-2020  
สมัครสอบ >> 
https://muids.mahidol.ac.th/apply/

Round 1
Apply 15 Aug-15 Sep 2019
Test Date 5-6 Oct 2019

Round 2
Apply 18 Oct-24 Nov 2019
Test Date 7-8 Dec 2019

Round 3
Apply 13 Jan-21 Feb 2020
Test Date: 7-8 Mar 2020


การสอบเข้า MUIDS นักเรียนต้องสอบดังนี้

1. TOEFL ITP เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ 3 ทักษะ ได้แก่ listening, reading, structure ต้องผ่านที่ 450 คะแนน

2. Essay writing test เป็นข้อสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เขียนตามหัวข้อที่ได้รับ จำนวน 200-250 คำผ่านที่ 2.5 เต็ม 4 คะแนน

3. MAP Test เป็นการทำข้อสอบผ่านคอมพิวเตอร์ วัดความสามารถทางด้าน reading, language usage, mathematics โดยข้อสอบจะเรียงลำดับจากข้อง่าย หากผู้เข้าสอบตอบคำถามถูกต้อง ข้อถัดไปจะถูกปรับเป็นข้อที่ยากขึ้น แต่หากตอบผิด ข้อถัดไปจะถูกปรับให้ง่ายลง โดยข้อสอบมีประมาณ 43-53 ข้อ ใช้ระยะเวลาในการทำสอบ 45-60 นาทีผ่านที่ 8-12 คะแนน

4. Interview การสอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 4 คะแนน ผ่านที่ 2 คะแนน เกณฑ์ในการให้คะแนนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สัมภาษณ์

คอร์สสำหรับเตรียมความพร้อมนักเรียนของ House of Griffin นั้น จะจัดสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบการสอบของ MUIDS ดังนี้
MUIDS TOEFL ITP and TWE Essay โดยแบ่งเป็น Structure & Essay และ Reading & Listening
MUIDS Math (for MAP-TEST)
* Interview

นักเรียนที่มุ่งเป้าหมายเรียนที่ MUIDS ควรต้องมีการเตรียมตัวอย่างดี เพราะไม่ใช่เพียงแต่สอบเข้าได้ แต่เพื่อปูพื้นฐานในการเรียนต่อ High School ได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนในระบบโรงเรียนไทยมา ควรมีการเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ โดยสามารถนัดหมายเพื่อพูดคุยสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนการศึกษาของโรงเรียนเพื่อรับทราบข้อมูลประกอบการตัดสินใจเรียนต่อและการเตรียมตัวอย่างเป็นขั้นตอนค่ะ

ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 นี้ โรงเรียน House of Griffin ขอเชิญท่านผู้ปกครองและนักเรียนร่วมฟังแนะแนวการศึกษา MUIDS ในเวลา 10:00-12:00 น. ณ โรงเรียน House of Griffin โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ 

Click>> สอบถาม-สมัครเรียน

______________________________________________________
สอบถามคอร์สเรียนและงานแนะแนว โทร. 0-2644-6006-7
LINE ID: @houseofgriffin
 

Promotion

น้องๆ ที่สนใจอยากเรียน MUIDS ต้องมาฟังพี่ๆ ครูกริฟฟินแนะนำแนะแนวเพื่อเตรียมตัวลากกระเป๋าเข้ารั้ว MUIDS กันได้อย่างมั่นใจ ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา10:00-12:00 น.ณ House of Griffin ติด BTS พญาไท
ลงทะเบียนคลิก >> https://forms.gle/GSzJxCuvrd3DpgWH7    
*******************************
สอบถามงานแนะแนว LINE: @houseofgriffin
TEL: 0-2644-6006-7

Phaya Thai Campus

GROUP STUDY
Type Period Test Date Timetable Status
MUIDS Regular(weekend) 7 Sep 19 - 1 Dec 19 Download Available
MUIDS Regular (weekend) 7 Dec 19 - 23 Feb 20 7-8 Mar 20 Download Available
MUIDS Brush up(weekend) 3 Nov 19 - 30 Nov 19 Download Available
MUIDS Regular(weekend) 8 Jun 19 - 22 Sep 19 Sep 19 Download Available
MUIDS Regular Gr.2(weekend) 8 Jun 19 - 14 Sep 19 Sep 19 Download Available
Promotion

น้องๆ ที่สนใจอยากเรียน MUIDS ต้องมาฟังพี่ๆ ครูกริฟฟินแนะนำแนะแนวเพื่อเตรียมตัวลากกระเป๋าเข้ารั้ว MUIDS กันได้อย่างมั่นใจ ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา10:00-12:00 น.ณ House of Griffin ติด BTS พญาไท
ลงทะเบียนคลิก >> https://forms.gle/GSzJxCuvrd3DpgWH7    
*******************************
สอบถามงานแนะแนว LINE: @houseofgriffin
TEL: 0-2644-6006-7

FAQ