House of Griffin

โรงเรียนกวดวิชาเฮ้าส์ออฟกริฟฟิน - GED, IGCSE, SAT, IELTS, TOEFL MUIC

Tag: MUIDS (page 1 of 2)

MUIDS Mock Exam มาเช็คความพร้อมก่อนสอบจริง แบบฟรีๆ

MUIDS หรือโรงเรียนสาธิตนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนเฉพาะในระดับ High School ทำการเรียนการสอนระบบอเมริกัน และมีมาตรฐานหลักสูตรตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด มีเรียนทั้งวิชาหลักๆ อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม เทคโนโลยี ศิลปะ และพลศึกษา และมีวิชาเลือกให้เรียนตามความสนใจ โรงเรียนทันสมัยสไตล์อินเตอร์ มีโควตาให้สอบเข้าเรียนต่อ MUIC ได้
หรือจะสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยภาคปกติ (ไทย) หรืออินเตอร์ได้ทั้งในไทยและต่างประเทศ

อยากเข้า MUIDS ใช่ไหม? House of Griffin จัดให้จ้า มาฝึกทักษะทำข้อสอบเพื่อเตรียมสอบ MUIDS จริงรอบเดือนธันวาคม ฟรีๆ เน้นๆ กับกิจกรรม MUIDS Mock Exam …แม่นแค่ไหน…แค่รอบตุลาคมที่ผ่านมา ติดไปกว่า 90% พากันไปเกือบยกห้อง

>> วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562
>> ลงทะเบียน เวลา 7:30 น.
>> สอบ เวลา 8:00-14:30 น.
>> สอบที่ สถาบัน House of Griffin อาคาร CP Tower 3 เดินทางสะดวกด้วย BTS หรือ ARL สถานีพญาไท มีทางเชื่อมเข้าตึก B ได้เลย
>> รับจำนวนจำกัด 30 ที่นั่งเท่านั้น

ลงทะเบียน >> https://forms.gle/qnWoFJzE3mSA8xGi8

สอบถาม โทร. 0-2644-6006-7LINE: @houseofgriffin

#Houseofgriffin #MUIDS #TOEFL #สาธิตนานาชาติมหิดล #สาธิตมหิดล #สาธิตมหิดลอินเตอร์ #เรียนอินเตอร์ #ติวสอบสาธิตนานาชาติ

Guideline to MUIDS งานสัมมนาแนะแนวเตรียมตัวสอบเข้า MUIDS

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 อ.สันติวิภา พานิชกุล ประธานกรรมการบริหาร House of Griffin เปิดงานสัมมนาแนะแนวและเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ Mahidol University International Demonstration School (MUIDS) โดยมีผู้ปกครองและนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 50 คน

Continue reading

Guideline to MUIDS # 2 ขั้นตอนเตรียมสอบเข้า High School สาธิตมหิดลอินเตอร์

DATE: SAT, 21 JUL 2018
TIME: 10:00-12:00
VENUE: House of Griffin, CP Tower 3, Phaya Thai

+++ น้องๆ ที่อยากเข้าสาธิตมหิดลอินเตอร์ต้องไม่พลาด +++
ทำไมต้องเรียนอินเตอร์…
มาเตรียมตัวให้พร้อมอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อมุ่งเป้าหมายเข้า
MUIDS… พร้อมแนะแนวข้อสอบโดยคณะครู House of Griffin

Continue reading

Guideline to MUIDS

แนะแนวสอบเข้าโรงเรียนสาธิตนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

DATE: SAT, 10 MAR 18
TIME: 10:00-12:00
VENUE: House of Griffin, CP Tower 3, Phaya Thai

Continue reading

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ Interview แบบชิวๆ – สาธิตนานาชาติมหิดล

การสอบสัมภาษณ์ (Interview) เพื่อวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 4 คะแนน ผ่านที่ 2 คะแนน เกณฑ์ในการให้คะแนนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สัมภาษณ์

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้าง first impression (ความประทับใจตั้งแต่แรกพบ) ให้กับครูผู้สัมภาษณ์ น้องๆเดินเข้าไปยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายคุณครูด้วยภาษาอังกฤษ เตรียมพูดเกี่ยวกับการแนะนำตัวเองให้ดีค่ะ เรื่องนี้น้องๆได้พูดคุยกับคุณครูแน่นอน นอกจากนั้น น้องๆควรเตรียมเรื่องเกี่ยวกับตนเอง เรื่องที่ตนเองสนใจไว้พูดให้มาก ในหัวข้อที่หลากหลาย เช่น วิชาเรียน และกิจกรรมที่สนใจ ประสบการณ์ของตนเองที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ร่วมกับชาวต่างชาติ หรือการไปต่างประเทศ ไม่ใช่แค่บอกว่า อะไร หรือ ที่ไหน แต่เราต้องพร้อมที่จะบอกเหตุผล ว่าทำไม จึงชอบสิ่งนั้น พร้อมแชร์ทัศนคติของตนเองให้น่าสนใจมากที่สุดค่ะ

ดังนั้นในการเตรียมตัว น้องๆจะต้องเตรียมความรู้ คลังคำศัพท์ไว้ให้กว้างขวาง ครอบคลุม 8 หัวเรื่อง คือ education and learning language, children and family, friends and relations, food and diet, health and exercise, town and country, media, science and technology, natural and environment, on the road and travel, money and finance

Continue reading

MAP Test – สาธิตนานาชาติมหิดล

MAP Test คือข้อสอบที่ใช้ประเมินความสามารถทางวิชาการ ความก้าวหน้าและความสามารถในการเรียนรู้ทั้งทางด้านการอ่าน การใช้ภาษา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยข้อสอบจะประมวลผลผ่านคอมพิวเตอร์เป็นรายบุคคล ข้อสอบมีทั้งหมด 43-53 ข้อ ใช้ระยะเวลาในการทำสอบ 45-60 นาที ความยากของข้อสอบจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามระดับความสามารถของผู้เข้าสอบ

House of Griffin มีเทคนิคๆ ง่าย แต่ได้ผล ประสบการณ์ตรงจากเจ้าคุณปู่จากคุณหญิงย่า มาฝากทั้งนักเรียนและผู้ปกครองกันเป็นข้อๆ ไปเลยค่ะ

Continue reading

เทคนิคเตรียมความพร้อมสอบ TOEFL ITP – สาธิตนานาชาติมหิดล

มาดูที่ข้อสอบแรกกันค่ะ TOEFL ITP เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ 3 ทักษะ ได้แก่ Listening Reading และ Structure

ในส่วนของ Listening มีทั้งหมด 50 ข้อ จะให้ฟังบทสนทนาสั้น บทสนทนายาวและเลคเชอร์ตามหัวข้อ เช่น ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ข้อมูลสถานที่สำคัญในอเมริกา เป็นต้น ทักษะการฟัง เป็นทักษะที่ต้องสั่งสมมาเป็นเวลานาน นักเรียนต้องฝึกการฟังผ่านการดูหนัง ฟังเพลงภาษาอังกฤษบ่อยๆ

ในส่วนของข้อสอบการฟังบทสนทนาสั้นระหว่างคนสองคน ครูหมิงขอแนะนำว่านักเรียนควรพยายามฟังประโยคที่ผู้พูดคนที่สองพูด เพราะมักนำมาเป็นคำถามบ่อย ส่วนในตัวเลือกคำตอบนั้น มักไม่ค่อยใช้คำศัพท์ที่ได้ยินในเสียงสนทนาตรงๆ เป๊ะๆ แต่ตัวเลือกคำตอบจะเป็น Synonym หรือคำที่ความหมายคล้ายคลึงกันของศัพท์นั้นๆ แทน เชื่อหรือไม่ ใช่หรือมั่ว ไปลองฝึกฝนทำข้อสอบกันดูค่ะ

Continue reading

แนวข้อสอบ เข้า สาธิตนานาชาติมหิดล MUIDS

แนวข้อสอบ MUIDS

สำหรับนักเรียนที่มุ่งมั่นจะเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสาธิ นานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International Demonstration School) นั้น ต้องเตรียมตัวกันมาอย่างดี เนื่องจากเป็นโรงเรียนระบบนานาชาติ

ดังนั้นภาษาอังกฤษก็จะต้องพูดฟังอ่านเขียนได้ดีในระดับเทพกันทีเดียว การเข้าศึกษาต่อที่ MUIDS ก็ต้องผ่านการสอบเข้าด้วย วันนี้ House of Griffin จะขอแนะนำลักษณะข้อสอบเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจและขวนขวายฝึกฝนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนที่ MUIDS กันค่ะ

ข้อสอบเข้า MUIDS นั้น ใช้ข้อสอบระดับ TOEFL จะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย แต่ถ้าเตรียมตัวมาดี ก็ไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไป มาดูกันว่า ข้อสอบที่เราต้องผ่านให้ได้ทั้ง 4 ประเภท มีอะไรบ้าง

Continue reading

Older posts

© 2020 House of Griffin

Theme by Anders NorenUp ↑