House of Griffin

โรงเรียนกวดวิชาเฮ้าส์ออฟกริฟฟิน - GED, IGCSE, SAT, IELTS, TOEFL MUIC

Tag: Map Test

MAP Test – สาธิตนานาชาติมหิดล

MAP Test คือข้อสอบที่ใช้ประเมินความสามารถทางวิชาการ ความก้าวหน้าและความสามารถในการเรียนรู้ทั้งทางด้านการอ่าน การใช้ภาษา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยข้อสอบจะประมวลผลผ่านคอมพิวเตอร์เป็นรายบุคคล ข้อสอบมีทั้งหมด 43-53 ข้อ ใช้ระยะเวลาในการทำสอบ 45-60 นาที ความยากของข้อสอบจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามระดับความสามารถของผู้เข้าสอบ

House of Griffin มีเทคนิคๆ ง่าย แต่ได้ผล ประสบการณ์ตรงจากเจ้าคุณปู่จากคุณหญิงย่า มาฝากทั้งนักเรียนและผู้ปกครองกันเป็นข้อๆ ไปเลยค่ะ

Continue reading

อยากเข้าเรียน MUIDS ต้องรู้จัก MAP TEST ด้วยนะ

MUIDS

จะเข้าเรียน MUIDS หรือ สาธิตนานาชาติมหิดลนั้น ก่อนอื่นนักเรียนต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าที่นี่เขาต้องสอบอะไรกันบ้าง จะได้เตรียมตัวได้ถูกไม่ผิดพลาดกันนะคะ

สำหรับการเข้าเรียน MUIDS นักเรียนจะต้องสอบวิชาดังต่อไปนี้ค่ะ

1. Listening (TOEFL–ITP)

2. Structure and Reading

3. Essay Writing

4. MAP Test

ซึ่งในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับข้อสอบสำคัญที่นักเรียนจำเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนสอบ อย่าง MAP TEST หรือข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ (MATH) นั่นเองค่ะ

หลายคนอาจจะสงสัย ว่าข้อสอบ MAP คืออะไร? MAP หรือ Measures of Academic Progress คือ

การทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ (Mathematics)

ผลการสอบจะแบ่งออกเป็นระดับต่างๆ เพื่อใช้วัดความรู้ความสามารถของนักเรียนในทักษะนั้นๆ

Continue reading

© 2020 House of Griffin

Theme by Anders NorenUp ↑