House of Griffin

โรงเรียนกวดวิชาเฮ้าส์ออฟกริฟฟิน - GED, IGCSE, SAT, IELTS, TOEFL MUIC

Tag: IELTS (page 1 of 2)

คุณครูสอน IELTS ประจำ House of Griffin

IELTS Tutors

วันนี้อาจารย์ทิน่าจะมาแนะนำให้น้องๆ ได้รู้จักกับคุณครูสอน IELTS ประจำ House of Griffin นะคะ น้องๆ คนไหนกำลังเตรียมตัวสอบ หรือรู้สึกตื่นเต้นเหลือเกินเมื่อเจอกับ Reading passage ยาวๆ หรือการสัมภาษณ์สุดโหดจากเหล่า Examiner ลองอ่าน Tips เล็กๆ ที่ใช้ประโยชน์ได้จริงจาก Mr. Duke (ซ้าย) and Kevin (ขวา สวมแว่นตา) กันนะคะ

To those students who are interested yet nervous about taking the IELTS exam, let’s get cheered up with our awesome IELTS instructor who scored band 8 in IELTS!!!

Please introduce yourself.

Duke: My name is Jakrapan Moon. Students call me Kru Duke. I graduated from Chulalongkorn University and I also had a chance to do research at the University of Queensland in Australia for 6 months. I’m half Thai and Australian, so I am fluent in both languages, which is a great advantage to students as sometimes they need explanations in Thai to make it easier for them to understand the content.

Kevin: My name is Kevin Mack Maikoksoong. I was born and raised in the United States. I enjoy playing all types of sports. People describe me as outgoing, optimistic, caring, lovable, and friendly. I enjoy meeting new people and gaining new experiences. Since moving to Thailand in 2007 I have fallen in love with this beautiful country. The people are amazing and the food is simply INCREDIBLE!

What are your classes like?

Duke: I try to make my classes as interactive as possible. I spend most of the time trying to make shy students speak! That’s one of the main problems but by the end of the course, most students become used to my teaching style and are able to speak more fluently.

Kevin: I teach mostly reading, speaking, and listening classes. People can hear my classes through the classroom walls because I love to keep my students active and awake by being as enthusiastic and energetic as I possibly can. I enjoy creating chat rooms for “after school” chats to try and keep my students using English as often as they can. I find that teaching is more fun this way and it keeps both myself and the students interested.

What score did you get?

Duke: I got an overall score of 8 with an 8.5 for listening and 8 for the other three skills.

Kevin: I have received an overall score of 8 and very astonishingly a perfect 9 on the speaking part! This was my first time ever taking the IELTS exam and I had a blast.

Which section do you think is most difficult? Why?

Duke: I would say that writing is the most difficult part. It’s because you need to know specific phrases and use them in the right situation. I usually spend too much time on the first writing task, which is worth fewer marks, which is a big mistake. The IELTS test is all about having the right techniques.

Kevin: In my opinion, I had somewhat of a difficult time with the reading section. I found myself spending too much time actually reading and understanding the passages instead of focusing on the questions. Remembering that “time is of the essence” is very important. One hour may seem to be enough time, but trust me when I tell you this- it goes by FAST! Skimming and scanning for the answers is a lot more important than fully understanding the whole idea of each passage

What preparation do you need before the test?

Duke: You need to do plenty of past papers. That’s the best form of practice. You will get used to the exam style. Keeping your own personal vocabulary book is also important, as this can help you think of words more easily and it will also improve your spelling. This is important as it would avoid you losing easy marks.

Kevin: Before the exam you need to have an overall understanding of the actual structure of IELTS in itself. Hit the books! There is no better practice than actually doing practice exams. Eat, sleep, breath, use, think and anything else that can be done in English will be very beneficial prior to the exam. At the end of the day no matter what your score may be, it is a reflection of the hours and time you spend using English and preparing yourself.

IELTS Tutors

Could you give us some important techniques which can be used in the exam room?

Duke: Starting with listening, the most important technique is when they give you time to look at the question first, use that time very well. Don’t just sit there staring to the front of the room! You will know what to look for and you will be able to notice the answers.

Kevin: The single most important technique you MUST need to have in your head is knowing different synonyms! I cannot stress enough to my students how important it is to know how many different ways words or phrases can be used. Knowing this is especially important for the reading and listening parts. Also, using the time they allow you to look over your exam before it begins is very crucial. During this time it’s super important to underline key words or phrases you need to keep an eye out for during both reading and listening parts.

Duke: Going on to the writing part, planning first before you write is really important as you wouldn’t want to annoy your neighbour by rubbing what you just wrote and shaking the table the whole time!

Kevin: part- SPEAKING! There are so many things that can helpful. It’s easy to say, but notoriously hard to do, which is to keep calm, cool, and collective. Don’t let your nerves take control of your voice and answers. Try not to PAUSE and look up at the ceiling for answers because they will deduct marks if you tend to do so. Also, speak as long as possible until they tell you to stop- I have found this very helpful (just look at my score hehe ).

หลังจากอ่านบทสัมภาษณ์แล้ว หวังว่าน้องๆ ทุกคนจะรู้สึกมั่นใจยิ่่งขึ้้นนะคะ ถ้าน้องๆ คนไหนสนใจอยากเห็นบรรยากาศการสอนในห้อง สามารถเข้ามาทดลองเรียน ฟรี! โทร 0 2644 6006-7 หรือหากมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับ IELTS ก็ทิ้งคำถามไว้ใน Facebook page ได้เลยค่ะ แล้วเจอกันที่ House of Griffin นะคะ

House of Griffin
Tel: 0 2652 2332, 0 2644 6006-7
LINE: @houseofgriffin
Website: houseofgriffin.com

สอบ TOEFL หรือ IELTS ดี

IELTS

IELTS

TOEFL คือ Test Of English as a Foreign Language การทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานอเมริกา ส่วน IELTS คือ International English Language Testing System การทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานอังกฤษ

คำถามยอดฮิตของนักเรียนคือ จะสอบ TOEFL หรือ IELTS ดี และ TOEFL กับ IELTS ต่างกันอย่างไร (สอบ toefl หรือ ielts ดี)

ถ้าหากนักเรียนมีจุดมุ่งหมายในการเรียนมหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย แนะนำว่าควรเลือกสอบ IELTS  เพราะทุกมหาวิทยาลัยรับคะแนน IELTS แต่ถ้าต้องการไปเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ควรเลือกสอบ TOEFL หรือนักเรียนจะเลือกตามความถนัดในการทำข้อสอบ

การสอบ TOEFL จะเป็นการสอบกับคอมพิวเตอร์ ในขณะที่ IELTS จะเป็น Paper-based Testing

ซึ่งในการสอบ IELTS มี 4 skills เป็น 4 skills ที่แยกจากกันชัดเจน เช่นในส่วน Reading ก็จะแยกจาก Writing

ในขณะที่ข้อสอบ TOEFL ทุกส่วนจะเชื่อมโยงกัน ไม่ว่าจะเป็น Writing, Reading, Speaking ถ้าหากนักเรียน Fail ในส่วนไหน ก็จะ Fail ไปทั้งหมด อันตรายเป็นอย่างยิ่ง

ในส่วน Speaking นั้น ถ้าเลือกสอบ IELTS ก็จะสามารถเลือกวันสอบได้ หรือถ้าเป็นวันเดียวกัน ก็จะมีชั่วโมงพักก่อนสอบ และเป็นการสัมภาษณ์สดกับ Native Speaker ซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจศัพท์คำไหน เราสามารถถามเค้าได้ว่าหมายความว่าอย่างไร โดยไม่ต้องโดนหักคะแนน เป็นการโต้ตอบกัน ทำให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย ในขณะที่ TOEFL จะเป็นการสอบกับ Speaker Box เป็นกล่องอัดเสียง ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ถามไม่ได้

ยิ่งถ้านักเรียนต้องการสอบเข้ามหิดลอินเตอร์ MUIC เมื่อสอบ IELTS ได้ 6 ขึ้นไป ก็จะไม่ต้องสอบในบางวิชา เป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่ง

House of Griffin รับประกันผลคะแนนสอบที่ 6 นอกจากนี้ House of Griffin ยังได้รับการแต่งตั้งจาก IDP Education ให้เป็นตัวแทนการรับสมัคร IELTS อย่างเป็นทางการ

บทความน่าสนใจอื่นๆ

เรียน IELTS กับ House of Griffin

IELTS

พร้อมหรือไม่กับการพิสูจน์คอร์สเรียนคุณภาพจาก House of Griffin ที่กล้ารับประกันผลเมื่อเรียนจบคอร์สที่คะแนน 6
พบกับการสอนแบบเข้มข้นใน 80 ชั่วโมง นำทีมโดยครูทิน่าและครูดุ๊ก พิสูจน์คุณภาพครูจากคะแนน IELTS ของครูผู้สอนที่ 8.5

การเรียน IELTS ที่ House of Griffin เป็นอย่างไร

การเรียน IELTS ที่ House of Griffin นั้นเป็นการจัดการสอนแบบเข้มข้นทุกชั่วโมง โดยทีมครูคุณภาพที่ได้รับการฝึกอบรมก่อนที่จะทำการสอนจริงจากครูทิน่า โดยมีการสอบวัดระดับก่อนเข้าเรียน (Pre test) เพื่อดูพื้นฐานของนักเรียนและสอบวัดระดับเมื่อเรียนจบ (Post test) เพื่อประเมินผลนักเรียน พร้อมทั้งมีการเช็คชื่อการเข้าเรียน (Student’s attendant) และเช็คการบ้าน (Assignment) อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เห็นผลการเรียนคุณภาพได้อย่างชัดเจน เพียงแค่นักเรียนมีความตั้งใจจริงและปฏิบัติจามเงื่อนไขของ House of Griffin ถ้าไม่ได้คะแนนที่ 6 เราพร้อมให้กลับมาเรียนใหม่ฟรีๆ แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

การเรียน Writing ที่ House of Griffin เป็นอย่างไร

 • เป็นลักษณะการเรียนแบบ Skill based และ Topic based ใน 30 ชั่วโมงคลอบคลุม 12 หัวข้อหลักในการออกข้อสอบ IELTS
 • การเรียนคลอบคลุมทั้ง Task 1 และ Task 2 ของการสอบ
 • Task 1 เรียนรู้และฝึกฝน Structure และ Pattern การเขียนคลอบคลุมทั้งแบบ Graph, Chart และ Diagram
 • Task 2 เรียนรู้ Structure การเขียนทั้งแบบ Thesis, Argument และ Listing พร้อมทั้งฝึกฝนการเขียนใน Pattern ที่สามารถทำให้นักเรียนนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างง่ายดาย
 • เพิ่มพูนคลังคำศัพท์ให้กับนักเรียน เพื่อนำไปใช้ในการเขียน
 • รู้ถึง Criteria ต่าง ๆ ทั้งในส่วนของ Structure, Task response, ความสอดคล้องของประโยคและการใช้คำศัพท์แปลกใหม่ให้เข้ากับ Context ในการให้คะแนนเพื่อไปสู่จุดหมายที่ 6 อย่างง่ายดาย

การเรียน Reading ที่ House of Griffin เป็นอย่างไร

 • เป็นลักษณะการเรียนแบบ Skill based และ Topic based ใน 30 ชั่วโมง
 • เรียนรู้และฝึกฝนใน Skill ต่าง ๆ ทั้ง Scan, Skim และ Guessing word in context ให้มีความชำนาญมากขึ้นเพื่อรับมือกับ Article ที่ให้มาซึ่งมากกว่า 900 คำต่อ article
 • เรียนรู้ลักษณะคำถามของ IELTS 5 แบบ ( 5 types of question)
 • เรียนรู้วิธีการ Tackle ของแต่ละประเภทของคำถาม
 • รู้จักการบริหารเวลาในการทำข้อสอบ (Time management)

การเรียน Listening และ Speaking ที่ House of Griffin เป็นอย่างไร

 • ฝึกฝนการฟังและการพูดจาก Past Exam กับสำเนียงที่หลากหลาย
 • สร้างสรรค์ Pattern การพูดของตัวเองที่ไม่เหมือนใคร
 • เรียนรู้การตอบคำถามที่ถูกต้อง การใช้คำที่สวยงามเพื่อทำให้คะแนนได้สูงขึ้น เช่น Definitely, absolutely no doubt หลีกเลี่ยงคำตอบพื้นฐานอย่าง Yes, No

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดตารางและเวลาเรียนคอร์ส IELTS

House of Griffin
Tel: 0 2652 2332, 0 2644 6006-7
LINE: @houseofgriffin
Website: houseofgriffin.com

IELTS สำคัญกับการเรียนต่อหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยอย่างไร

IELTS

โดยทั่วไปนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า (ซึ่งก็หมายถึงนักเรียนที่จบ GED, IGCSE และจากประเทศอื่นๆ ที่มีการเทียบวุฒิกับกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้ว) หากมีความประสงค์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยต่างๆ นั้น จะต้องมีสิ่งที่วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ดังนั้น IELTS จึงเป็นที่นิยมเนื่องจากเป็นข้อสอบมาตรฐานที่นักเรียนใช้ยื่นได้กับทุกมหาวิทยาลัย

นักเรียนยังสามารถเลือกที่จะใช้ คะแนน CU-TEP หากต้องการเข้าจุฬาฯ หรือใช้ TU-GET หากต้องการเข้าธรรมศาสตร์ หรือ TOEFL MUIC หากต้องการเข้าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ก็ได้ (หากสอบ IELTS ได้มากกว่า 6 ขึ้นไป จะไม่ต้องสอบบางวิชาใน TOEFL MUIC) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนเองว่ามีการวางแผนการเรียน การศึกษาต่ออย่างไร

หากต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม ติดต่อโรงเรียนเฮ้าส์ออฟกริฟฟิน โทร 02 644 6006-7 หรือ LINE ID: houseofgriffin ได้ค่ะ

บทความน่าสนใจอื่นๆ

เลือกเรียน IELTS, CU-TEP, TU-GET หรือ TOEFL MUIC ดี

เลือกเรียน IELTS, CU-TEP, TU-GET หรือ TOEFL MUIC ดี เป็นคำถามยอดฮิตทีเดียวสำหรับนักเรียนหลายๆ คน

เลือกเรียนอะไรดีระหว่าง IELTS, CU-TEP, TU-GET และ TOEFL MUIC ประเด็นในการตัดสินใจหรือการเลือกที่นักเรียนสามารถพิจารณาจากหลายองค์ประกอบเช่น

 • จะใช้คะแนนยื่นที่ไหน
  ถ้ามีเป้าหมายหลายๆ ที่ อยากลองยื่นในหลายๆ มหาวิทยาลัย การเลือกใช้ IELTS จะทำให้ใช้ได้หลากหลายกว่าเนื่องจากเป็นผลสอบมาตรฐานสากล มิได้ออกโดยมหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่ง แต่ถ้าหากนักเรียนมีเป้าหมายที่เดียว เช่น อยากจะเข้าจุฬาฯเท่านั้น ก็อาจจะใช้ CU-TEP
 • ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็นอย่างไร
  ลักษณะข้อสอบ IELTS นั้นจะเน้นการสื่อสาร (Communication) เป็นหลัก ส่วน CU-TEP, TU-GET จะมีส่วนที่เป็น Grammatical Error ซึ่งต้องหาส่วนผิดในประโยค โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนอินเตอร์ฯ หรือกลับมาจากต่างประเทศจะสามารถทำ IELTS ได้ดีกว่าเนื่องจากไม่ถนัดในส่วนของ Grammar ส่วนนักเรียนไทยโดยทั่วไปมักจะถนัดการสอบ CU-TEP หรือ TU-GET มากกว่า เนื่องจากไม่ค่อยได้ใช้การ Speaking และ Listening เท่าไหร่ในชีวิตประจำวัน อาจทำให้ทำข้อสอบ IELTSได้ไม่ดีเท่านักเรียนที่ได้ฟัง ได้พูดบ่อยๆทั้งนี้ทั้งนั้นความถนัดของแต่ละคนก็อาจจะเป็นในทางตรงกันข้ามก็ได้ค่ะ ยังไงลองวิเคราะห์ความถนัดของตัวเองกันดู หากต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมติดต่อ 0 2644 6006-7 ได้ค่ะ
 • ค่าใช้จ่าย
  การสอบ IELTS จะเสียค่าใช้จ่าย 5,900 – 6,300 บาทแล้วแต่ว่าสมัครสอบที่ไหน ส่วน CU-TEP หรือ TU-GET ก็จะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าไม่เกิน 1,000 บาท
 • TOEFL MUIC คืออะไร
  TOEFL MUIC คือ ข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษและด้านอื่นๆ สำหรับเข้ามหิดลอินเตอร์ ประกอบไปด้วย 5 ส่วนคือ

  1. Reading and Listening
  2. Writing and Grammar
  3. Social
  4. Science
  5. Mathematicsโดยข้อสอบส่วนที่เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษนั้น ก็พัฒนาหรือยึดแนวของข้อสอบ TOEFL PBT นั่นเองค่ะ เมื่อนักเรียนมีคะแนน IELTS ต่ำกว่า 6 จึงต้องเข้าทำการสอบ TOEFL MUIC
IELTS

IELTS

บทความน่าสนใจอื่นๆ

เรียน IELTS ที่ไหนดี

เรียน IELTS ที่ไหนดี เป็นคำถามที่ผู้สนใจอยากเรียน IELTS นึกเป็นคำถามแรกอย่างแน่นอน

จะเรียนที่ไหนดี? โรงเรียนเฮ้าส์ออฟกริฟฟิน (House of Griffin Tutorial School) ขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ได้ลองพิจารณาดูนะคะ

เรียน IELTS กับ House of Griffin

เรียน IELTS กับ House of Griffin

 1. โรงเรียน House of Griffin ได้รับการแต่งตั้งจาก IDP Education ให้เป็นตัวแทนการรับสมัคร IELTS อย่างเป็นทางการ
 2. คุณครูผู้สอนเป็นชาวอังกฤษ จากลอนดอน ซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกฝนด้านการฟังจากสำเนียงเจ้าของภาษาแท้ๆ
 3. คุณครูเอาใจใส่นักเรียนทุกคน ก่อนที่จะเริ่มเรียนทางโรงเรียนทำการ Pre-test ผู้เข้าเรียน เพื่อประเมินถึงพื้นฐาน จุดด้อย จุดเด่นของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ได้อย่างถูกจุด
 4. การสอนของโรงเรียน House of Griffin นอกจากไวยากรณ์พื้นฐานแล้ว สิ่งที่เราเน้นคือการเพิ่มทักษะ และเทคนิคให้กับนักเรียน เนื่องจากการสอบ IELTS ไม่ใช่ข้อสอบที่เน้นไวยากรณ์เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงความรู้ทั่วไปด้วย การสอนของเราเป็นการเพิ่มความรู้ทั่วไป และคำศัพท์ต่างๆ ใน 12-14 ของหัวข้อสอบ IELTS
 5. การฝึกซ้อมให้นักเรียนรู้จักข้อสอบ และทำข้อสอบให้ทันตามเวลานั้น เราให้ความสำคัญอย่างยิ่ง
 6. โรงเรียน House of Griffin รับประกันผลคะแนนสอบ 100% คะแนนไม่ถึง 6 สามารถเรียนใหม่ฟรี – IELTS รับประกันผลคะแนน
 7. การเดินมาโรงเรียนสะดวกด้วย BTS มาที่สถานีพญาไท (ทางออกที่ 2) โรงเรียนตั้งอยู่ที่ตึก CP Tower 3 ในส่วนของ Tower B (ข้างล่างมี 7elven) ขึ้นมาที่ชั้น 2 ถ้ามาจากตึกจอดรถ สามารถกดลิฟต์ชั้น 3 ได้เลยค่ะ
 8. ห้องเรียนของเราสะอาด สวยงาม
 9. มี Educational Planner คอยให้คำปรึกษาด้านการเรียนตลอดเวลา

เรียน IELTS ที่ไหนดี

น้อง ‘JAB’ เรียน Ielts กับ House of Griffin ทำ Score ไปที่ 6.0 สุดยอดมากๆ เลย

ทำไมต้องเรียน IELTS ที่ House of Griffin

 1. เรียนกับครูผู้สอนที่รู้จริง เคยสอบจริงและได้คะแนน 8.5 (Study with who you could trust)
 2. เรียนกับข้อสอบจริงกว่า 16 ชุด (Study with a real AUTHENTIQUE IELTS examination papers)
 3. ค้นหา Area of Weakness ที่แท้จริงของตนเอง และแก้ไขให้ถูกจุด เพื่อที่จะได้คะแนนตามที่คาดหวัง
 4. ฝึกฝนการวางแผนล่วงหน้าในการทำข้อสอบทุก part พอกันทีกับการทำข้อสอบไม่ทัน (Learn how to plan ahead)
 5. เรียนรู้และฝึกฝนการทำข้อสอบที่เน้น SPEED AND ACCURACY เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูก นำไปสู่คะแนนที่ใช่
 6. เรียนรู้และฝึกฝนการพูดแบบ Basic Pattern และ Creative Answer เพื่อไต่คะแนนให้ได้ 6, 6.5 หรือมากกว่า

สนใจสอบถามข้อดีเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 6006-7 ค่ะ
การเรียน IELTS กับ House of Griffin

ดาวน์โหลด IELTS Course Syllabus เนื้อหาการเรียน IELTS ได้ที่นี่

House of Griffin is a registered IELTS application center authorised by IDP Education

IELTS

House of Griffin (โรงเรียนเฮ้าส์ออฟกริฟฟิน) ได้รับการแต่งตั้งจาก IDP Education ให้เป็นตัวแทนการรับสมัคร IELTS อย่างเป็นทางการ

การสอนของโรงเรียนเฮ้าส์ ออฟ กริฟฟิน นอกจากไวยากรณ์พื้นฐานแล้ว สิ่งที่เราเน้นคือการเพิ่มทักษะ และเทคนิคให้กับนักเรียน เนื่องจากการสอบ IELTS ไม่ใช่ข้อสอบที่เน้นไวยากรณ์เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงความรู้ทั่วไปด้วย การสอนของเราเป็นการเพิ่มความรู้ทั่วไป และคำศัพท์ต่างๆ ใน 12-14 ของหัวข้อสอบ IELTS

คุณครูของโรงเรียนเฮ้าส์ ออฟ กริฟฟิน เป็นชาวอังกฤษ (Native Speaker) จากลอนดอน นักเรียนจะได้เรียน และฝึกทักษะการฟังจากสำเนียงที่ถูกต้อง

การฝึกซ้อมให้นักเรียนรู้จักข้อสอบ และทำข้อสอบให้ทันตามเวลานั้น เราให้ความสำคัญอย่างยิ่ง คุณครูของเราจะวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของนักเรียนแต่ละคนจากการทำ Pre-test การสอนจึงเป็นการโฟกัสอย่างถูกจุด

IELTS Listening – การฟัง IELTS

การฟัง

การสอบฟังนั้นใช้เวลา 30 นาที โดยมีคำถามทั้งหมด 40 ข้อ และมีด้วยกัน 4 ส่วน

สองส่วนแรกนั้นจะเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันจะเป็นการสนทนาระหว่างคนสองคน

หลังจากนั้นก็จะเป็นคนพูดเพียงคนเดียว ตัวอย่างเช่น สนทนาเรื่องการวางแผนไปเที่ยว หรือ ตัดสินใจว่าจะไปไหนดีคืนนี้ และมี การพูดเกี่ยวกับการให้บริการแก่นักเรียนในมหาวิทยาลัย

สองส่วนหลังจะฟังเกี่ยวกับสถานการณ์จำลอง โดยจะมีเนื้อหาหนักไปทางการศึกษาโดยจะมีบทสนทนากันระหว่างกลุ่มคนไม่เกินสี่ คน

หลังจากนั้นก็จะเป็น การฟังคนพูดเพียงคนเดียว

ตัวอย่างหัวข้อที่จะพูด อาจเป็นการสนทนาระหว่างอาจารย์และนักเรียนเกี่ยวกับการบ้านหรือ อาจจะเป็นการคุยกันในกลุ่มนักเรียน สองสามคน ปรึกษากันเรื่องหัวข้อทำวิจัยและ เลคเชอร์ หรือ การพูดแนววิชาการ

ในการสอบไม่มีผู้สอบคนใดได้เปรียบเสียเปรียบ ทั้งนี้เพราะว่า หัวข้อที่นำมาใช้ในการสอบนั้นจะเป็นหัวข้อทั่วไป ไม่เน้นไปในวิชาใดวิชาหนึ่ง ความยากจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยในแต่ละส่วน สำเนียงภาษาอังกฤษที่ใช้ในการ สอบนั้นจะมีหลากหลายด้วยกัน รวมทั้งสำเนียงท้องถิ่น คำถามนั้นจะมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้* ปรนัย* ตอบคำถามสั้นๆ* เติมคำในประโยค* ให้โน๊ต ย่อ หรือ วาดไดอะแกรม flow chart หรือ เติมคำในตารางให้สมบูรณ์* ให้เขียนในไดอะแกรม ว่า แต่ละส่วนที่มีเลขเขียนไว้ หมายถึงอะไร* จับคู่* เรียงลำดับการสอบฟังนั้น จะ มีการเปิดให้ฟังเพียงรอบเดียวเท่านั้น ขณะที่ฟังผู้เข้าสอบต้องอ่านคำถามและเติมคำตอบในกระดาษคำถามไปพร้อมๆกัน เมื่อฟังเทปเสร็จเรียบร้อย จะมีเวลาให้ นำย้ายคำตอบจากในกระดาษมาเขียนลงในกระดาษคำตอบ

IELTS

IELTS

น้อง ‘Mint’ เรียนที่ House of Griffin ในคอร์ส GED และคอร์ส IETS ได้ 6.5 และกำลังรอศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาค่ะ

Older posts

© 2020 House of Griffin

Theme by Anders NorenUp ↑