ระหว่าง GED กับ IGCSE ควรเลือกสอบอะไรดี?

การสอบทั้ง GED (เทียบวุฒิ ม.ปลาย ระบบอเมริกา) และ IGCSE (เทียบวุฒิ ม.ปลาย ระบบอังกฤษ) มีความยากง่ายแตกต่างกันไป GED อาจจะง่ายกว่า IGCSE ทั้งในส่วนของเนื้อหาและการสอบ น้องๆ ต้องศึกษาหลักสูตรของต่างประเทศ ซึ่งบางวิชา โดยเฉพาะสังคม ประวัติศาสตร์ จะยากหน่อยเพราะไม่ใช่สิ่งที่คุ้นเคย แต่ทุกสิ่งเรียนรู้ได้ การสอบ GED นั้น สอบ 5 วิชาผ่านก็ได้วุฒิบัตรจบ High School สามารถเลือกสอบได้ตลอดทั้งปี ในส่วนของโครงสร้างการสอบ GED นั้นทั้ง 5 วิชาจะเป็นข้อสอบ Multiple Choice มีเพียง 1 ส่วนในวิชา Language Arts, Writing ที่ต้องเขียน Essay ซึ่งลักษณะของคำถามนั้นจะไม่ซับซ้อนมาก

ส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ส่วนการสอบ IGCSE นั้น เปิดสอบเพียงปีละ 2 ครั้งเท่านั้น มีหลากหลายวิชาให้เลือกสอบ ขึ้นอยู่กับความสนใจ และต้องสอบให้ได้เกรด C ขึ้นไปครบ 5 วิชา จึงจะได้รับวุฒิบัตร ซึ่งลักษณะของข้อสอบนั้นจะแตกต่างจาก GED โดยสิ้นเชิง ข้อสอบ 80% จะเป็นการเขียน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนอธิบาย หรือการตอบคำถามสั้นๆ ดังนั้นนักเรียนที่เลือกสอบ IGCSE นั้นจะต้องมีพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างดี

Continue reading