House of Griffin

โรงเรียนกวดวิชาเฮ้าส์ออฟกริฟฟิน - GED, IGCSE, SAT, IELTS, TOEFL MUIC

Tag: GED (page 1 of 2)

การประชุมความร่วมมือด้านการศึกษาในระดับ High School หลักสูตรนานาชาติระบบอเมริกัน ระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ House of Griffin

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และประธานที่ปรึกษาด้านวิชาการ House of Griffin และ อ.สันติวิภา พานิชกุล ประธานกรรมการบริหาร House of Griffin ได้เข้าพบท่านวันไช นอระแสง ที่ปรึกษาทูตการศึกษาวัฒนธรรม สถานทูตเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อหารือถึงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน (Non-formal Education) ระบบอเมริกัน (GED) การจัดนิทรรศการการศึกษาระดับ High School และ University
ในประเทศไทย ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ตลอดจนหารือถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรียงความภาษาอังกฤษรางวัล GRIFFIN
ASEAN AWARD ในหัวข้อ “Connecting ASEAN Forests: Myanmar, Lao PDR, Cambodia, Malaysia and Thailand” ไปยังกลุ่มเป้าหมาย คือบุคลากรครูใน สปป.ลาว อีกด้วย

การประชุมความร่วมมือด้านการศึกษาในระดับ High School หลักสูตรนานาชาติระบบอเมริกัน ระหว่างโรงเรียนโยธินบูรณะและ House of Griffin

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธานที่ปรึกษาด้านวิชาการ House of Griffin เป็นประธานในการประชุมความร่วมมือด้านการศึกษาในระดับ High School หลักสูตรนานาชาติระบบอเมริกันระหว่างโรงเรียนโยธินบูรณะ

Continue reading

การประชุมความร่วมมือด้านการศึกษาใน ASEAN ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและ House of Griffin

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธานที่ปรึกษาด้านวิชาการ House of Griffin ได้นำ อ.สันติวิภา พานิชกุล ประธานกรรมการบริหาร House of Griffin เข้าพบ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อหารือถึงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะกับประเทศเมียนมา ลาว กัมพูชา มาเลเซีย ซึ่งในปีนี้ House of Griffin มีแผนจะสร้างความร่วมมือและเปิดโอกาสให้นักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าศึกษาต่อหลักสูตร GED ซึ่งเป็นหลักสูตรการสอบเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระบบอเมริกัน ที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย และนานาชาติ โดยวุฒิ GED สามารถใช้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้ รวมทั้งยังได้มีการหารือถึงโอกาสในการขยายความร่วมมือด้านการศึกษาไปยังประเทศจีน เกาหลีใต้ และฟิลิปปินส์อีกด้วย

การหารือเรื่องการประชาสัมพันธ์การศึกษาหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยและ การประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษรางวัล Griffin ASEAN Award

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธานที่ปรึกษาด้านวิชาการ House of Griffin ได้นำ อ.สันติวิภา พานิชกุล ประธานกรรมการบริหาร House of Griffin เข้าพบนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ และ ดร.สุวิทย์ มังคละ อัครราชทูตที่ปรึกษา
เพื่อหารือถึงความร่วมมือการประชาสัมพันธ์การศึกษาหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย การจัดนิทรรศการการศึกษานอกโรงเรียนหลักสูตร GED และการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยนานาชาติในประเทศไทย และโครงการประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษรางวัล Griffin ASEAN Award

GED Writing

GED Writing คืออะไร

GED Writing หรือเรียกอีกอย่างว่า Language Arts (Writing) เป็นหนึ่งในห้าวิชาของการสอบเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกา โดยข้อสอบจะวัดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา (American English) และประเมิณจากการเขียน ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเดี่ยวหรือเรียนเป็นกลุ่มได้

Continue reading

เนื้อหาการเรียน GED ที่ House of Griffin (Course Syllabus)

GED syllabus

การเรียนการสอนติวเข้ม GED ที่ House of Griffin เข้มข้น นักเรียนสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนได้โดยการดาวน์โหลไฟล์นี้นะคะ
ดาวน์โหลดไฟล์ GED Syllabus คลิกที่นี่

GED syllabus

ดูวันและเวลาเรียน GED ได้ที่นี่

House of Griffin
Tel: 0 2652 2332, 0 2644 6006-7
LINE: @houseofgriffin
Website: houseofgriffin.com

House of Griffin ยังคงเป็นผู้นำในการเรียนการสอน GED อันดับ 1 ในประเทศไทย

GED

สำหรับนักเรียนทุกคนที่กำลังเตรียมตัวสอบ GED ในปี 2014 นี้ ได้เวลาตบเท้ากันเข้ามาขอคำปรึกษากับ Educational Planner ของเราได้แล้ว

House of Griffin ยังคงเป็นผู้นำในการเรียนการสอน GED อันดับ 1 ในประเทศไทย พิสูจน์ได้จาก 99% ของนักเรียนที่นี่สอบผ่านตั้งแต่ครั้งแรก นอกจากนี้ House of Griffin ยังเป็นโรงเรียนแรกที่เปิดการเรียน การสอน PRE GED แบบสมบูรณ์ครบทั้ง 5 วิชา ขึ้นเป็นที่แรก เพื่อเตรียมความพร้อมความรู้ของนักเรียนทุกคนให้แน่นยิ่งขึ้น ดังนั้นไม่ว่าลักษณะข้อสอบของ GED จะเปลี่ยนไปอย่างไร เรายังคงมีความพร้อมในการเรียนการสอนเสมอ

GED

‘Lukgade’ Chavisa ทำคะแนน GED วิชา Science ได้ ‘เต็ม 800’

House of Griffin เพิ่มความมั่นใจให้กับนักเรียนผู้ปกครองทุกท่านกับนโยบายเดิม รับประกันผล 100% ถ้าสอบไม่ผ่านเรียนฟรี ภายใต้เงื่อนไขตามที่โรงเรียนกำหนดเช่นเดิม

GED

น้อง ‘Gift’ มาเรียนคอร์ส GED ได้คะแนน 3040 Score

House of Griffin ไม่เพียงแต่เชี่ยวชาญในการเรียนการสอน GED เท่านั้น แต่เรายังมีทีม Educational Planner มืออาชีพคอยให้คำปรึกษา แนะแนวการเรียนต่อโปรแกรมนานาชาติในทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยอีกด้วย

โทรสอบถามข้อมูลการเรียนได้แล้ววันนี้ที่ 02 644 6006-7

ดาวน์โหลด GED Course Syllabus เนื้อหาการเรียน GED ได้ที่นี่

ตารางวันและเวลา GED คลิกที่นี่

House of Griffin
Tel: 0 2652 2332, 0 2644 6006-7
LINE: @houseofgriffin
Website: houseofgriffin.com

House of Griffin พร้อมเต็มที่กับการสอบ GED ภายใต้การดูแลของ Pearson

GED

น้อง Lukgade ทำคะแนน GED วิชา Science ได้เต็ม 800

House of Griffin พร้อมเต็มที่กับการสอบ GED ภายใต้การดูแลของ PEARSON

เรายกขบวนทีมครูคุณภาพ และมากประสบการณ์มาเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนทุกคนในการสอบ GED พร้อมเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ปกครองทุกท่านด้วยการรับประกันผล หากสอบไม่ผ่านเรียนใหม่ได้ฟรี!

ตารางวันและเวลาเรียนคอร์ส GED คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 6006-7

House of Griffin
Tel: 0 2652 2332, 0 2644 6006-7
LINE: @houseofgriffin
Website: houseofgriffin.com

Older posts

© 2018 House of Griffin

Theme by Anders NorenUp ↑