House of Griffin

โรงเรียนกวดวิชาเฮ้าส์ออฟกริฟฟิน - GED, IGCSE, SAT, IELTS, TOEFL MUIC

Tag: สาธิต มหิดล

Guideline to MUIDS

แนะแนวสอบเข้าโรงเรียนสาธิตนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

DATE: SAT, 10 MAR 18
TIME: 10:00-12:00
VENUE: House of Griffin, CP Tower 3, Phaya Thai

Continue reading

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ Interview แบบชิวๆ – สาธิตนานาชาติมหิดล

การสอบสัมภาษณ์ (Interview) เพื่อวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 4 คะแนน ผ่านที่ 2 คะแนน เกณฑ์ในการให้คะแนนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สัมภาษณ์

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้าง first impression (ความประทับใจตั้งแต่แรกพบ) ให้กับครูผู้สัมภาษณ์ น้องๆเดินเข้าไปยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายคุณครูด้วยภาษาอังกฤษ เตรียมพูดเกี่ยวกับการแนะนำตัวเองให้ดีค่ะ เรื่องนี้น้องๆได้พูดคุยกับคุณครูแน่นอน นอกจากนั้น น้องๆควรเตรียมเรื่องเกี่ยวกับตนเอง เรื่องที่ตนเองสนใจไว้พูดให้มาก ในหัวข้อที่หลากหลาย เช่น วิชาเรียน และกิจกรรมที่สนใจ ประสบการณ์ของตนเองที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ร่วมกับชาวต่างชาติ หรือการไปต่างประเทศ ไม่ใช่แค่บอกว่า อะไร หรือ ที่ไหน แต่เราต้องพร้อมที่จะบอกเหตุผล ว่าทำไม จึงชอบสิ่งนั้น พร้อมแชร์ทัศนคติของตนเองให้น่าสนใจมากที่สุดค่ะ

ดังนั้นในการเตรียมตัว น้องๆจะต้องเตรียมความรู้ คลังคำศัพท์ไว้ให้กว้างขวาง ครอบคลุม 8 หัวเรื่อง คือ education and learning language, children and family, friends and relations, food and diet, health and exercise, town and country, media, science and technology, natural and environment, on the road and travel, money and finance

Continue reading

MAP Test – สาธิตนานาชาติมหิดล

MAP Test คือข้อสอบที่ใช้ประเมินความสามารถทางวิชาการ ความก้าวหน้าและความสามารถในการเรียนรู้ทั้งทางด้านการอ่าน การใช้ภาษา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยข้อสอบจะประมวลผลผ่านคอมพิวเตอร์เป็นรายบุคคล ข้อสอบมีทั้งหมด 43-53 ข้อ ใช้ระยะเวลาในการทำสอบ 45-60 นาที ความยากของข้อสอบจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามระดับความสามารถของผู้เข้าสอบ

House of Griffin มีเทคนิคๆ ง่าย แต่ได้ผล ประสบการณ์ตรงจากเจ้าคุณปู่จากคุณหญิงย่า มาฝากทั้งนักเรียนและผู้ปกครองกันเป็นข้อๆ ไปเลยค่ะ

Continue reading

เพิ่มความมั่นใจกับ Essay Writing Test – สาธิตนานาชาติมหิดล

เพิ่มความมั่นใจกับ Essay Writing Test

Essay Writing Testนั้น เป็นข้อสอบการเขียน ตามหัวข้อที่ได้รับ เช่น education and learning language, children and family, friends and relations, food and diet, health and exercise, town and country, media, science and technology, natural and environment, on the road and travel, money and finance เป็นต้น

เนื่องจากงานเขียนทุกชิ้น เกิดจากการร้อยเรียงประโยคหลายๆประโยคเข้าด้วยกัน แล้วใส่ทัศนคติและความคิดเห็นของผู้เขียนลงไปในงานเขียน เทคนิคการเขียนให้น่าอ่านนั้น นักเรียนต้องเข้าใจโครงสร้างประโยคและสามารถสร้างประโยคได้อย่างถูกต้องก่อน ต่อไปก็ต้องรู้จักการลำดับความคิด วางโครงร่างงานเขียน มีส่วนที่เป็นบทนำ ส่วนของเนื้อเรื่อง และการสรุปที่สอดคล้องกัน นักเรียนไม่จำเป็นเป็นต้องใช้ศัพท์ที่ยากมาก ให้ใช้ศัพท์ง่ายๆได้อย่างถูกต้อง เมื่ออ่านแล้วเข้าใจที่มาที่ไป ไม่เกิดความสับสน วกวน หรือยืดเยื้อเกินความจำเป็น มีการแสดงความคิดเห็นที่เป็นเหตุเป็นผล มีเทคนิคการใช้คำเชื่อมซึ่งจะทำให้งานเขียนมีความสละสลวย อ่านสบาย ครูจะได้อยากให้คะแนนเยอะๆ …อะไรอย่างนี้ค่ะ !!! ทีนี้มาเจาะลึกกันเลยนะคะ

Continue reading

อยากเข้าเรียน MUIDS ต้องรู้จัก MAP TEST ด้วยนะ

MUIDS

จะเข้าเรียน MUIDS หรือ สาธิตนานาชาติมหิดลนั้น ก่อนอื่นนักเรียนต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าที่นี่เขาต้องสอบอะไรกันบ้าง จะได้เตรียมตัวได้ถูกไม่ผิดพลาดกันนะคะ

สำหรับการเข้าเรียน MUIDS นักเรียนจะต้องสอบวิชาดังต่อไปนี้ค่ะ

1. Listening (TOEFL–ITP)

2. Structure and Reading

3. Essay Writing

4. MAP Test

ซึ่งในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับข้อสอบสำคัญที่นักเรียนจำเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนสอบ อย่าง MAP TEST หรือข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ (MATH) นั่นเองค่ะ

หลายคนอาจจะสงสัย ว่าข้อสอบ MAP คืออะไร? MAP หรือ Measures of Academic Progress คือ

การทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ (Mathematics)

ผลการสอบจะแบ่งออกเป็นระดับต่างๆ เพื่อใช้วัดความรู้ความสามารถของนักเรียนในทักษะนั้นๆ

Continue reading

© 2020 House of Griffin

Theme by Anders NorenUp ↑