สมัครสอบ GED อย่างไร สอบ GED ที่ไหน แล้วต้องเตรียมตัวอย่างไร

ในการสอบ GED ผู้สอบสามารถเลือกวันเวลาและสถานที่ที่ต้องการสอบได้ตามต้องการ ซึ่งขณะนี้ในประเทศไทย มีศูนย์สอบ GED 2 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร คือ

  1. ศูนย์สอบ The Enterprise Resources Training อาคารชาญอิสระ 2 ชั้น 3
  2. ศูนย์สอบ Pearson Professional Centers-Bangkok อาคาร BB Building อโศก ชั้น 10

การสมัครสอบ GED นั้นไม่ยาก เข้าไปที่เว็บไซต์ www.ged.com ลงทะเบียนและเลือกวันสอบตามที่ต้องการได้ ส่วนสถานที่สอบนั้นมีทั้งในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต ส่วนเรื่องการเตรียมตัวนั้น สามารถเลือกหาซื้อคู่มือมาอ่านเอง หรือสมัครเรียนกับสถาบันที่เปิดติวโดยเฉพาะ

ผู้ที่มีสิทธิ์สอบต้องมีอายุ 16 ปี ขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิ ม.3 ก็สอบได้ ค่าสอบ GED อยู่ที่วิชาละ 50 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2,000 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน) ต้องสอบทั้งหมด 5 วิชา ในแต่ละวิชาจะผ่านเกณฑ์ที่ 410 คะแนน และคะแนนรวมต้องไม่ต่ำกว่า 2,250 คะแนน

Continue reading