สาธิต มศว อินเตอร์ เป็นที่ทราบกันดีกว่าหลักสูตรการเรียนของสาธิตประสานมิตร นานาชาตินั้นถูกออกแบบจาก Cambridge International Examination

Continue reading