House of Griffin

โรงเรียนกวดวิชาเฮ้าส์ออฟกริฟฟิน - GED, IGCSE, SAT, IELTS, TOEFL MUIC

Page 2 of 13

คุณครูกริฟฟินกับความท้าทายบทใหม่

A new journey with the similar story

เมื่อพูดถึงสถาบันกวดวิชา House Of Griffin หลายๆ คนคงนึกภาพถึงสถาบันที่สอนน้องๆ ระดับมัธยมปลายจนถึงบุคคลวัยทำงานเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานา ชาติทั้งในและต่างประเทศ และสำหรับในปี 2017 นี้ นับเป็นการเริ่มขึ้นของความท้าทายบทใหม่ เมื่อ House of Griffin พร้อมแล้วที่จะเป็นสถาบันกวดวิชาแนวหน้า จับมือพาน้องๆ ระดับประถมศึกษาเข้าสู่การสอบเข้าในโรงเรียนมัธยมชั้นนำ หลักสูตรนานาชาติ ในประเทศไทย

Continue reading

IGCSE – Information and Communication Technology (0417)

IGCSE ICT

IGCSE ICT วิชานี้จะแบ่งออกเป็น 2 part ใหญ่ๆ คือ

  1. ICT Theory
  2. Practical

ในปัจจุบันนี้ชีวิตของเราทุกคนเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา วิชานี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การใช้คอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรู้เท่าทันอันตรายที่มาพร้อมกับอินเตอร์เนต

Continue reading

ประกาศผลผู้เข้ารอบการประกวดเรียงความโครงการ Griffin Award ครั้งที่ 1

ตามที่บริษัท เฮ้าส์ ออฟ กริฟฟิน จำกัด ได้จัดโครงการประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ รางวัล Griffin Award ประจำปี 2016 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานผ่านเข้ารอบครั้งที่ 1 จำนวน 10 ผลงาน จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 144 ผลงาน

Continue reading

ติวสอบเข้า สาธิตประสานมิตร นานาชาติ SPIP

สาธิต มศว อินเตอร์ เป็นที่ทราบกันดีกว่าหลักสูตรการเรียนของสาธิตประสานมิตร นานาชาตินั้นถูกออกแบบจาก Cambridge International Examination

Continue reading

ติวสอบเข้า สาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า ลาดกระบัง – KMIDS

ติว KMIDS สอบเข้า สาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า ลาดกระบัง

Continue reading

IGCSE – (0620) Chemistry

IGCSE Chemistry คืออะไร

ข้อสอบ IGCSE วิชาเคมี มีหัวข้อทั้งหมด 14 หัวข้อ คือ (1) The particulate nature of matter; (2) Experimental techniques; (3) Atoms, elements and compounds; (4) Stoichiometry; (5) Electricity and chemistry; (6) Chemical energetics; (7) Chemical reactions; (8) Acids, bases and salts; (9) The periodic table; (10) Metals; (11) Air and water; (12) Sulfur; (13) Carbonates; และ (14) Organic chemistry

Continue reading

IGCSE – (0460) Geography

IGCSE Geography คืออะไร

วิชา IGCSE Geography นักเรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาใน 3 หัวข้อ คือ หัวข้อที่ 1: Population เกี่ยวกับประชากร การอพยพและการวางผังเมือง รวมไปถึงปัญหาที่มักจะเจอในเมืองหลวง หัวข้อที่ 2: Environment เกี่ยวกับธรณีแปรสัณฐาน แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ แม่น้ำ มหาสมุทร สภาพอากาศต่างๆ และหัวข้อที่ 3: Economic Development เกี่ยวกับการจ้างงาน บรรษัทข้ามชาติ การเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การจัดการมลพิษ พลังงานและการอนุรักษ์

Continue reading

IGCSE – (0495) Sociology

IGCSE Sociology คืออะไร

ข้อสอบ IGCSE วิชา Sociology ไม่ยากอย่างที่ทุกคนคิด Sociology คือ สังคมศาสตร์ คนเราอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างไร อะไรทำให้เราเป็นเราอย่างทุกวันนี้ ตัวตนของเราเกิดมาจากอะไร ทฤษฎีต่างๆ ที่เราใช้อธิบาย Social phenomenon ต่างๆ ได้ คืออะไร?

Continue reading

« Older posts Newer posts »

© 2018 House of Griffin

Theme by Anders NorenUp ↑