House of Griffin

โรงเรียนกวดวิชาเฮ้าส์ออฟกริฟฟิน - GED, IGCSE, SAT, IELTS, TOEFL MUIC

Page 2 of 17

เคล็ดลับทำคะแนน BMAT Writing Task (Part 1)

การสอบ BMAT หรือ BioMedical Admissions Test

เป็นการสอบเฉพาะทางมาตรฐานนานาชาติสำหรับผู้ที่มุ่งเข้าศึกษาต่อด้านแพทย์ ทันตแพทย์ หรือสัตวแพทย์ ตัวข้อสอบ BMAT ประกอบด้วย 3 ส่วน

Continue reading

MUIDS Seminar

งานสัมมนาแนะแนวสอบเข้า MUIDS โดย House of Griffin

20 July 2019
@ House of Griffin, CP Tower 3, BTS Phaya Thai

Continue reading

MUIC Seminar

งานสัมมนาแนะแนวสอบเข้า MUIC โดย House of Griffin

29 มิถุนายน 2562 – ขอขอบคุณผู้ปกครองและนักเรียนที่ให้ความสนใจงานแนะแนวสอบเข้า MUIC กันอย่างอุ่นหนาฝาคั่งเช่นเคย

Continue reading

BMAT Seminar

งานสัมมนาแนะแนวเตรียมสอบ BMAT โดย House of Griffin

16 มิถุนายน 2562 – House of Griffin โดยอ.สันติวิภา พานิชกุล ประธานกรรมการบริหาร และ
อ.ทิน่า พานิชกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ขอขอบคุณผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาแนะแนวศึกษาต่อด้าน
การแพทย์

Continue reading

Why a GED is Important to Your Future

งานสัมมนาแนะแนวเตรียมสอบ GED โดย House of Griffin

15 มิถุนายน 2562 – สถาบัน House of Griffin ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์เตรียมพร้อมสอบ GED แห่งแรกในประเทศไทย (GED Authorized Test Prep Center) ได้จัดงานสัมมนาแนะแนวการเตรียมตัวสอบ GED ขึ้น โดยมี ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2556-2560) และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2538-2542) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
Continue reading

SAT Math Review

งานติวแนวข้อสอบ SAT Mathematics โดย House of Griffin

8 มิถุนายน 2562 – House of Griffin นำโดย ครูไอซ์ วนพัทธ์ อธิอาภานนท์

Continue reading

BMAT สอบอะไรบ้าง

BMAT ประกอบด้วยอะไรและสอบอะไรบ้าง

BMAT มีข้อสอบทั้งหมด 3 ส่วน โดยใช้เวลาสอบทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง

Continue reading

BMAT คืออะไร

BMAT หรือ BioMedical Admissions Test คือข้อสอบสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในกลุ่มหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โดยการสอบ BMAT นั้นจัดขึ้นโดย Cambridge Assessment Admissions Testing, University of Cambridge

Continue reading

« Older posts Newer posts »

© 2020 House of Griffin

Theme by Anders NorenUp ↑