ทำอย่างไรถ้าสอบ GED ไม่ผ่าน

House of Griffin

สามารถลงสอบได้ใหม่หลังจากคะแนนออกแล้ว และหากต้องการ Re-score คะแนนให้สูงขึ้น สามารถทำได้โดยลงสอบใหม่ หลังจากสอบเสร็จประมาณ 15-30 วัน ระบบจะทำการ Merge คะแนนใน Transcript โดยนับเอาคะแนนที่สูงสุด

อย่างไรก็ตาม หากน้องๆ ลงเรียนคอร์ส GED ที่ House of Griffin ทางเรารับรองผลการสอบ 100% และหากสอบไม่ผ่าน เรายินดีให้เรียนซ้ำฟรี*


*การประกันผลเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่โรงเรียนระบุไว้เท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *