ค่าสอบ GED

ค่าสอบ GED

ค่าสอบ GED

ค่าสอบ GED

วิชาที่สอบ ค่าสอบ
Mathematics
–  $119
Social Studies
–  $119
Science
–  $119
Language Arts, Reading
$119
Language Arts, Writing
–   $147

ที่ House of Griffin เรามีบริการสมัครสอบและติดตามผลให้กับนักเรียนทุกคน

ตารางวันและเวลาเรียน GED กับ House of Griffin คลิกได้ที่นี่ค่ะ


House of Griffin
Tel: 0 2652 2332, 0 2644 6006-7
LINE: @houseofgriffin
Website: houseofgriffin.com

4 thoughts on “ค่าสอบ GED

  1. อยากสอบถามเกี่ยวกับการชำระค่าเรียนและเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเข้าเรียนค่ะ

  2. อยากทราบว่า สอบ GED สามารถเลือกวิชาที่ต้องการสอบได้ไหมคะ ?
    เพราะว่า มีเกรดของ IGCSE ทั้งหมดสี่ตัวแล้ว ขาดอีกหนึ่งตัว ใช้รวมกันได้ไหมคะ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *