IELTS

IELTS

TOEFL คือ Test Of English as a Foreign Language การทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานอเมริกา ส่วน IELTS คือ International English Language Testing System การทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานอังกฤษ

คำถามยอดฮิตของนักเรียนคือ จะสอบ TOEFL หรือ IELTS ดี และ TOEFL กับ IELTS ต่างกันอย่างไร (สอบ toefl หรือ ielts ดี)

ถ้าหากนักเรียนมีจุดมุ่งหมายในการเรียนมหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย แนะนำว่าควรเลือกสอบ IELTS  เพราะทุกมหาวิทยาลัยรับคะแนน IELTS แต่ถ้าต้องการไปเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ควรเลือกสอบ TOEFL หรือนักเรียนจะเลือกตามความถนัดในการทำข้อสอบ

การสอบ TOEFL จะเป็นการสอบกับคอมพิวเตอร์ ในขณะที่ IELTS จะเป็น Paper-based Testing

ซึ่งในการสอบ IELTS มี 4 skills เป็น 4 skills ที่แยกจากกันชัดเจน เช่นในส่วน Reading ก็จะแยกจาก Writing

ในขณะที่ข้อสอบ TOEFL ทุกส่วนจะเชื่อมโยงกัน ไม่ว่าจะเป็น Writing, Reading, Speaking ถ้าหากนักเรียน Fail ในส่วนไหน ก็จะ Fail ไปทั้งหมด อันตรายเป็นอย่างยิ่ง

ในส่วน Speaking นั้น ถ้าเลือกสอบ IELTS ก็จะสามารถเลือกวันสอบได้ หรือถ้าเป็นวันเดียวกัน ก็จะมีชั่วโมงพักก่อนสอบ และเป็นการสัมภาษณ์สดกับ Native Speaker ซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจศัพท์คำไหน เราสามารถถามเค้าได้ว่าหมายความว่าอย่างไร โดยไม่ต้องโดนหักคะแนน เป็นการโต้ตอบกัน ทำให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย ในขณะที่ TOEFL จะเป็นการสอบกับ Speaker Box เป็นกล่องอัดเสียง ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ถามไม่ได้

ยิ่งถ้านักเรียนต้องการสอบเข้ามหิดลอินเตอร์ MUIC เมื่อสอบ IELTS ได้ 6 ขึ้นไป ก็จะไม่ต้องสอบในบางวิชา เป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่ง

House of Griffin รับประกันผลคะแนนสอบที่ 6 นอกจากนี้ House of Griffin ยังได้รับการแต่งตั้งจาก IDP Education ให้เป็นตัวแทนการรับสมัคร IELTS อย่างเป็นทางการ

บทความน่าสนใจอื่นๆ