IELTS

พร้อมหรือไม่กับการพิสูจน์คอร์สเรียนคุณภาพจาก House of Griffin ที่กล้ารับประกันผลเมื่อเรียนจบคอร์สที่คะแนน 6
พบกับการสอนแบบเข้มข้นใน 80 ชั่วโมง นำทีมโดยครูทิน่าและครูดุ๊ก พิสูจน์คุณภาพครูจากคะแนน IELTS ของครูผู้สอนที่ 8.5

การเรียน IELTS ที่ House of Griffin เป็นอย่างไร

การเรียน IELTS ที่ House of Griffin นั้นเป็นการจัดการสอนแบบเข้มข้นทุกชั่วโมง โดยทีมครูคุณภาพที่ได้รับการฝึกอบรมก่อนที่จะทำการสอนจริงจากครูทิน่า โดยมีการสอบวัดระดับก่อนเข้าเรียน (Pre test) เพื่อดูพื้นฐานของนักเรียนและสอบวัดระดับเมื่อเรียนจบ (Post test) เพื่อประเมินผลนักเรียน พร้อมทั้งมีการเช็คชื่อการเข้าเรียน (Student’s attendant) และเช็คการบ้าน (Assignment) อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เห็นผลการเรียนคุณภาพได้อย่างชัดเจน เพียงแค่นักเรียนมีความตั้งใจจริงและปฏิบัติจามเงื่อนไขของ House of Griffin ถ้าไม่ได้คะแนนที่ 6 เราพร้อมให้กลับมาเรียนใหม่ฟรีๆ แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

การเรียน Writing ที่ House of Griffin เป็นอย่างไร

 • เป็นลักษณะการเรียนแบบ Skill based และ Topic based ใน 30 ชั่วโมงคลอบคลุม 12 หัวข้อหลักในการออกข้อสอบ IELTS
 • การเรียนคลอบคลุมทั้ง Task 1 และ Task 2 ของการสอบ
 • Task 1 เรียนรู้และฝึกฝน Structure และ Pattern การเขียนคลอบคลุมทั้งแบบ Graph, Chart และ Diagram
 • Task 2 เรียนรู้ Structure การเขียนทั้งแบบ Thesis, Argument และ Listing พร้อมทั้งฝึกฝนการเขียนใน Pattern ที่สามารถทำให้นักเรียนนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างง่ายดาย
 • เพิ่มพูนคลังคำศัพท์ให้กับนักเรียน เพื่อนำไปใช้ในการเขียน
 • รู้ถึง Criteria ต่าง ๆ ทั้งในส่วนของ Structure, Task response, ความสอดคล้องของประโยคและการใช้คำศัพท์แปลกใหม่ให้เข้ากับ Context ในการให้คะแนนเพื่อไปสู่จุดหมายที่ 6 อย่างง่ายดาย

การเรียน Reading ที่ House of Griffin เป็นอย่างไร

 • เป็นลักษณะการเรียนแบบ Skill based และ Topic based ใน 30 ชั่วโมง
 • เรียนรู้และฝึกฝนใน Skill ต่าง ๆ ทั้ง Scan, Skim และ Guessing word in context ให้มีความชำนาญมากขึ้นเพื่อรับมือกับ Article ที่ให้มาซึ่งมากกว่า 900 คำต่อ article
 • เรียนรู้ลักษณะคำถามของ IELTS 5 แบบ ( 5 types of question)
 • เรียนรู้วิธีการ Tackle ของแต่ละประเภทของคำถาม
 • รู้จักการบริหารเวลาในการทำข้อสอบ (Time management)

การเรียน Listening และ Speaking ที่ House of Griffin เป็นอย่างไร

 • ฝึกฝนการฟังและการพูดจาก Past Exam กับสำเนียงที่หลากหลาย
 • สร้างสรรค์ Pattern การพูดของตัวเองที่ไม่เหมือนใคร
 • เรียนรู้การตอบคำถามที่ถูกต้อง การใช้คำที่สวยงามเพื่อทำให้คะแนนได้สูงขึ้น เช่น Definitely, absolutely no doubt หลีกเลี่ยงคำตอบพื้นฐานอย่าง Yes, No

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดตารางและเวลาเรียนคอร์ส IELTS

House of Griffin
Tel: 0 2652 2332, 0 2644 6006-7
LINE: @houseofgriffin
Website: houseofgriffin.com