ค่าสมัครสอบ มหิดลอินเตอร์

รายละเอียดค่าสมัครสอบของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC)

ผู้สมัครสอบที่ไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษระดับสากล

 • ชำระค่าสมัครด้วยตนเอง 2,000 บาท
 • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ธนาณัติหรือโอนเงิน) 2,050 บาท

ผู้สมัครสอบที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษระดับสากล (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

 1. TOEFL (iBT) 79 คะแนนขึ้นไป
 2. IELTS 6.0 คะแนนขึ้นไป
 • ชำระค่าสมัครด้วยตนเอง 1,200 บาท
 • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ธนาณัติหรือโอนเงิน) 1,250 บาท

ผู้สมัครที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษระดับสากล และมีคะแนนในส่วน Writing ตามเกณฑ์ดังนี้

 1. TOEFL (iBT) 79 คะแนนขึ้นไป และมีคะแนน Writing 25 คะแนนขึ้นไป
 2. IELTS 6.0 คะแนนขึ้นไป และมีคะแนน Writing 6.0 คะแนนขึ้นไป
 3. SAT1 (Critical Reading + Math + Writing) 1,650 คะแนนขึ้นไป

โดยมีคะแนน Math ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน

 • ชำระค่าสมัครด้วยตนเอง 1,000 บาท
 • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ธนาณัติหรือโอนเงิน) 1,050 บาท

ขอบคุณข้อมูลจาก www.muic.mahidol.ac.th

ดูคอร์สติวเข้มเข้ามหิดลอินเตอร์