มารู้จัก IGCSE กัน (เรียน IGCSE)

IGCSE Overall เขียนโดย Tina Phanichkul

IGCSE คืออะไร ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ IGCSE กันก่อน การสอบ IGCSE (The Cambridge International General Certificate of Secondary Education) คือการสอบเพื่อวัดความรู้และทักษะด้านต่างๆ เมื่อนักเรียนสอบผ่านทั้ง 5 วิชาของ IGCSE จะสามารถนำวุฒิไปเทียบเท่ากับกระทรวงศึกษาธิการเท่ากับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ากับ O-Level นั่นเอง วิชาของ IGCSE มีหลายหลายมากกว่า 70 วิชาเพื่อส่งเสริมความถนัดของนักเรียน โดยวิชาหลักๆ ที่เป็นที่นิยมคือ ESL, Business Studies, Development Studies, Travel and Tourism, Mathematics, Physics, and Biology

IGCSE แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

  1. Core: เป็นการวัดความรู้ระดับพื้นฐาน เมื่อสอบผ่านนักเรียนจะได้เกรด C-G
  2. Extended: เป็นการวัดความรู้ระดับสูง เมื่อสอบผ่านนักเรียนจะได้เกรด A-

สิ่งที่สำคัญ คือ นักเรียนต้องสอบให้ได้เกรดต่ำที่สุดคือ C นั่นเอง ดังนั้นก่อนเลือกวิชาที่จะสอบ นักเรียนจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจจากผู้เชี่ยวชาญผู้สามารถให้คำแนะนะและประเมินความถนัดของนักเรียนได้

ช่วงเวลาของการสอบคือช่วงเดือนมิถุนายน และพฤศจิกายนของทุกๆ ปี โดยนักเรียนจะต้องจองวันสอบล่วงหน้ากับทาง British Council อย่างน้อยหนึ่งเดือน ไม่เช่นนั้นจะต้องเสียค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า

ดูตารางเรียน IGCSE กับโรงเรียน House of Griffin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *