IGCSE คืออะไร

IGCSE คืออะไร

คือ หลักสูตร International General Certificate of Secondary Educational (IGCSE) ถูกจัดทำสำหรับนักเรียน ที่มีอายุระหว่าง 14 – 16 ปี ให้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับศึกษาในระดับที่สูงขึ้น อาทิ นำไปใช้ศึกษาต่อในหลักสูตร AS, A Level, International Baccalaureate (IB) หรือเพื่อศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย สำหรับประเทศไทยการสอบผ่านหลักสูตร IGCSE และ GCE O Level ผู้สอบสามารถนำผลที่สอบได้ใน 5 รายวิชาที่ได้ไม่ต่ำกว่า C ไปขอเทียบวุฒิการศึกษาและนำเอกสารการเทียบวุฒิยื่นสมัครศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้

หลักสูตร IGCSE เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ในปัจจุบันมีผู้ศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวกว่า 300,000 คนต่อปีจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก หลักสูตร IGCSE เป็นหลักสูตรที่มีวิชาต่างๆให้ผู้ศึกษาสามารถเลือกเรียนได้โดยหลักสูตร IGCSE นั้นเป็นการเรียนการสอบที่บูรณาการระหว่างความรู้ในแต่ละรายวิชาไปพร้อมกับการฝึกปฎิบัติจากประสบการณ์จริง ซึ่งในการสอบบางวิชา ผู้สอบสามารถเลือกทำข้อสอบวัดความรู้ในเนื้อหาวิชาแบบ Core (พื้นฐาน) หรือแบบ Extended (ขั้นสูง) เพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ของผู้สอบที่มีความแตกต่างกัน โดยผู้สอบที่เลือกสอบแบบ Core จะได้เกรด C, D, E, E หรือ G เท่านั้น ในขณะที่ผู้สอบที่เลือกสอบแบบ Extended จะได้เกรดตั้งแต่ A, B, C, D, E, F หรือ G

การสอบ IGCSE นั้นจะถูกจัดขึ้นโดยโรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบอังกฤษ ส่วนผู้ที่สนใจแต่ไม่ได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติข้างต้น สามารถสอบได้โดยสมัครสอบกับ British CouncilThailand ซึ่งใช้แบบทดสอบของ University of Cambridge International Examination (CIE) ในการสอบ

รายวิชาในหลักสูตร

หลักสูตร IGCSE มีรายวิชาให้เลือกสอบจาก 5 กลุ่มวิชาอันประกอบไปด้วย
1. กลุ่มวิชาภาษา (Language)
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities & Social Science)
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Science)
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)
5. กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ (Creative, Technical and Vocational)

หน่วยงานจัดสอบหลักสูตร IGCSE ในประเทศไทยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรับสมัครและจัดสอบหลักสูตร IGCSE ในประเทศไทยคือ บริติช เคาน์ซิล (ซอยจุฬาฯ 64 สยามสแควร์ กทม. โทรศัพท์ 02 652 5480-9)

ค่าสมัครสอบ IGCSE

โดยทั่วไปราคา 4,500 บาทต่อวิชา อย่างไรก็ตามอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

ค่าสมัครสอบ 4,500 บาท
ค่าลงทะเบียนล่าช้า  3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมพิเศษ  2,200 บาท สำหรับสอบสัมภาษณ์วิชา ESL


House of Griffin
Tel: 0 2652 2332, 0 2644 6006-7
LINE: @houseofgriffin
Website: houseofgriffin.com

คลิกที่นี่เพื่อดูตารางเรียนคอร์ส IGCSE

3 thoughts on “IGCSE คืออะไร

  1. ผลสอบของ O level และ IGCSE ใช้รวมกันได้ไหมคะ? เพราะสอบ O level ผ่านแค่ 4 วิชาค่ะ อีกวิชา ใช้ IGCSE ได้ไหมหรือต้องรอสอบ O level อีกทีคะ

  2. เรียนท่านผู้เกี่ยวข้อง
    ดิฉันเป็นผู้ปกครองของน้อง อยากทราบรายละเอียดถ้าต้องการเรียนหลักสูตร GED หรือ IGCSE ต้องทำอย่างไรบ้างคะ พวกเราอาศัยอยู่ภูเก็ต น้องอายุย่าง 14 เดือนตุลาคมนี้ น้องมีวุฒิ ป.6 แต่น้องไม่อยากต่อโรงเรียนในระบบไทย เลยศึกษาด้วยตัวเอง ถ้าน้องอยากเรียนหลักสูตร GED หรือ IGCSE ต้องทำอย่างไรบ้างคะ แต่ไม่สะดวกไปอยู่กรุงเทพค่ะ และถ้าเรียนต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
    ขอรบกวนขอรายละเอียดด้วยนะคะ
    ด้วยความนับถือ
    สุพรรณี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *