GED คืออะไร

GED คืออะไร

GED คือ General Educational Development เป็นการสอบที่เทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายในประเทศไทย ตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกา เป็นที่ยอมรับในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ (International Program) นักเรียนอาจจะรู้จัก GED ในคำอื่น เช่น High School Diploma, Equivalent M.6, Accredited เป็นต้น

เมื่อสอบผ่าน GED ครบทั้ง 5 วิชา นักเรียนจะได้วุฒิการศึกษาโดยผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ  ก่อนหน้านี้การสอบ GED นั้นจะถูกจัดโดย Prometric ซึ่งสามารถสอบได้ในหลายๆ ประเทศรวมทั้งประเทศไทย แต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ GED ได้ถูกโยกย้ายเข้าสู่ระบบการดูแลใหม่ภายใต้ Pearson นั่นเอง

สามารถใช้ GED ยื่นเข้าสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนานาชาติในประเทศไทยได้ เช่น วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น

GED ยากไหม

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น ทุกสิ่งเป็นจริงได้ หากตั้งใจจริง ข้อสอบ GED สำหรับนักเรียนจากประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกา จะใช้ข้อสอบชุดปี 2002 (The 2002 Series GED ®  Test) ซึ่งมีทั้งหมด 5 วิชา คือ

1) Mathematics
2) Language Arts, Reading
3) Language Arts, Writing (including Essay)
4) Science และ
5) Social Studies ซึ่งแต่ละวิชามีคะแนนเต็ม 800 คะแนน ต้องสอบให้ได้ 410

คะแนนจึงจะถือว่าสอบผ่านเกณฑ์ แต่น้องๆ ต้องมีคะแนนรวมทั้ง 5 วิชา เกิน 2,250 คะแนน จึงจะได้รับวุฒิบัตรนะ ซึ่งก็ไม่ยากจนเกินไปใช่ไหม

ความแตกต่างระหว่างการเรียน GED ที่ House of Griffin กับโรงเรียนอื่นๆ คือ คุณครูผู้สอนของเราเป็น GED Specialist อยู่ในวงการการสอน GED มาอย่างยาวนาน คุณครูของเราเอาใจใส่นักเรียนทุกคน พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนมี Educational Planner ที่คอยให้คำปรึกษา และวางแผนการเรียนให้กับนักเรียน และที่สำคัญ House of Griffin ให้นักเรียนตะลุยคลังข้อสอบเก่าเพ่ือความมั่นใจในการทำข้อสอบ เพราะนอกจากหลักสูตรการเรียนของเราที่เข้มข้นแล้ว เรายังนำแนวข้อสอบเหล่านั้นมาสอนนักเรียนในห้องเรียนเพื่อให้เข้าใจถึงเนื้อหาอย่างแท้จริงอีกด้วย

ตารางและเวลาเรียน GED กับ House of Griffin ทั้ง 2 สาขา ชิดลม และพญาไท
ติดต่อสาขาชิดลม + 66 (0)2 652 2332
ติดต่อสาขาพญาไท + 66 (0)2 644 6006-7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *