โรงเรียนเฮ้าส์ออฟกริฟฟิน เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่สอบข้อเขียนผ่านของทุกมหาวิทยาลัย และเตรียมตัวสัมภาษณ์เร็วๆ นี้ เพื่อไม่ประมาทกับโอกาสที่ได้รับในการเข้าสอบสัมภาษณ์

เตรียมตัวกันให้พร้อมกับการสัมภาษณ์ที่ต้องแข่งขันกับผู้สมัครมากมาย ทำอย่างไรเพื่อพิชิตใจกรรมการสัมภาษณ์ พร้อมเทคนิคสำคัญที่ควรรู้

โรงเรียนเฮ้าส์ออฟกริฟฟิน เห็นความสำคัญของการสัมภาษณ์ เนื่องจากเป็นปราการด่านสุดท้ายที่จะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย จึงได้ออกแบบคอร์สเรียนพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนทุกคนในการสัมภาษณ์ นักเรียนจะได้เรียนรู้การแนะนำตัว และการสร้างความประทับใจให้กับผู้สัมภาษณ์ พร้อมกับการเตรียมตัวในการตอบคำถามหลากหลายรูปแบบ

รายละเอียดคอร์ส University Interview Preparation