สิ่งสำคัญของข้อสอบ CU-TEP คือจะเน้นที่เรื่องการอ่านที่มีมากถึง 6-7 เรื่อง แต่ให้เวลาแค่ 1 ชั่วโมง 10 นาที ซึ่งนักเรียนส่วนมากทำไม่ทันมีทั้งเรื่องสั้นและยาว มีทั้งยากมากและง่าย ทำให้เสียคะแนนต้องฝึกอ่านบ่อยๆ และทำพร้อมทั้งลองจับเวลาบ่อยๆ   ส่วน Error Identification ก็ค่อนข้างยาก แต่ส่วนที่ผิดจะชัด หากนักเรียนมีความเข้าใจในพื้นฐานไวยากรณ์ที่ดีจะแยกแยะส่วนที่ผิดได้แน่นอน