SAT Subject Test ยกเลิก ก็สอบ CU ATS แทนได้!

จากที่ทราบกันว่า SAT Subject Test หรือ SAT II  ปี 2021 เหลือรอบสอบเพียงสองรอบ คือ รอบ  8 พฤษภาคม และรอบ 5 มิถุนายนเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นข่าวใหญ่สำหรับน้องๆที่วางแผนว่าจะสอบช่วงกลางปี และปลายปีนี้ ซึ่งส่งผลต่อน้องๆที่สนใจในสายวิศวกรรมศาสตร์ และสายวิทยาศาตร์ในหลักสูตรอินเตอร์ หรือหลักสูตรนานาชาติ นั่นหมายถึงคณะยอดนิยมอย่าง ISE จุฬาด้วย  แล้วอย่างนี้จะทำอย่างไร และมีการสอบแบบไหนมาแทน SAT Subject Test ได้บ้าง

วันนี้พี่จาก House of griffin จะพามารู้จักข้อสอบ CU ATS ที่สามารถยื่นแทน SAT Subject ได้ และยังสามารถยื่นคณะวิทยาศาตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้อีกด้วย ถ้าพร้อมแล้ว ลองมาดูรายละเอียดกันเลยครับ

1.  CU ATS คืออะไร?

CU ATS คือ ข้อสอบวัดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งย่อมาจาก  Aptitude Test for Science of Chulalongkorn University ซึ่งเป็นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเข้าเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ข้อสอบนี้ประกอบด้วย  2 วิชาคือ ฟิสิกส์ (Physics) และ เคมี (Chemistry)

2. ช่วงเวลาสอบ คะแนนเก็บได้กี่ปี มีข้อควรทราบอะไรบ้าง และต้องเตรียมอะไรไปเวลาสอบ?

2.1) คะแนนเก็บได้ 2 ปี

2.2) ตอบผิดไม่ติดลบเหมือน SAT Subject Test

2.3) ใช้เครื่องคิดเลขได้ โดยศูนย์สอบจะจัดไว้ให้ 

2.4) เครื่องเขียนไม่ต้องพกไป ทางศูนย์สอบมีเตรียมไว้

2.5) การสอบ 1 รอบ จะสอบ 2 วิชาไม่สามารถเลือกว่าจะสอบวิชาใดวิชาหนึ่งได้ แต่ สามารถแยกคะแนนในแต่ละรอบและเลือกคะแนนที่ดีที่สุดได้ เช่น รอบแรก Physics 400, Chemistry 320 รอบสอง Physics 300, Chemistry 480 สามารถดึงคะแนน Physics จากรอบแรก (400) มารวมกับ Chemistry ของรอบหลัง (480) รวม 880 ได้

2.6) มีการจัดรอบสอบ 5 รอบ/ปี โดยลักษณะการสอบคือ

– ตรวจสอบตารางการสอบ ปี 2564 http://www.atc.chula.ac.th/Calendar_PBT.pdf

– เช็คสถานที่สอบก่อนได้ 1 สัปดาห์  เลขที่นั่งสอบได้ที่เว็บไซต์ โดย Log in : http://www.atc.chula.ac.th 

– วันสอบ เตรียม บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือ เดินทาง (Passport) และแต่งกายชุดสุภาพ(http://www.atc.chula.ac.th)

 3.วิธีการสมัครสอบ
 1. ผู้ที่ต้องการสอบ CU-ATS สามารถลงทะเบียนสมัครสอบผ่านทางเว็บ: http://www.atc.chula.ac.th/th_html/th_ats.html 

เลือกเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ และเลือก ลงทะเบียนใหม่ กรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน

และกรอกประวัติดังภาพ เพื่อสร้าง Login ID

4. CU-ATS เหมือนและต่างจาก SAT Subject Tests อย่างไร?

 สิ่งที่เหมือนกัน

 1. แต่ละวิชา คะแนนเต็ม 800 คะแนนเท่ากัน
 2. ใช้เวลาในการสอบวิชาละ 1 ชั่วโมงเท่ากัน
 3. เนื้อหาความรู้ ที่ใช้ในการสอบมีความคล้ายกัน แต่ต่างกันตรงที่ลักษณะการถามของข้อสอบ 
 4. รอบสอบมี 4-5 รอบต่อปีเช่นกัน แต่วันที่สอบไม่ตรงกันสามารถ สอบทั้ง CU ATS และ SAT Subject ได้ (Note ยกเว้นปีนี้ที่ SAT Subject เหลือเพียง 2 รอบ)

สิ่งที่ต่างกัน

 1. CU ATS ต่อ 1 รอบ บังคับสอบพร้อมกันทั้ง (PhysicsกับChemistry) ไม่สามารถเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งได้ แต่ SAT Subject แยกสอบในแต่ละรอบได้
 2. 2.CU ATS ตอบผิดไม่ติดลบ / SAT Subject ตอบผิดติดลบ 0.25 ต่อ 1 ข้อ
 3. CU ATS หากไม่ตอบหรือผิดบางข้อ จะไม่มีสิทธิได้คะนนเต็ม / SAT Subject หากไม่ตอบหรือผิดบางข้อ อาจมีสิทธิได้คะแนนเต็มได้
 4. CU ATS ใช้เครื่องคิดเลขได้ / SAT Subject ใช้เครื่องคิดเลขไม่ได้
 5. CU ATS จำนวนข้อ Physics 30 ข้อ Chemistry 55 ข้อ / SAT Subject จำนวนข้อ Physics 75 ข้อ Chemistry 85
 6. CU ATS ในข้อสอบ Chemistry คำตอบที่เลือกเป็น Multiple choice ทั้งหมด / SAT Subject คำตอบที่เลือกมีทั้ง Multiple choice,Classification questions,Relationship analysis question
5. CU ATS ยื่น สายไหน คณะไหนได้บ้าง
สาย Engineer

  5.1 ISE Chula International School of Engineering (ISE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ISE)

 5.2 KMITL’S AEC วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติลาดกระบัง สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

สาย Science

5.3 BSAC Chula คณะ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ปรึกษาและวางแผนการเรียนการสอบได้ที่ House of Griffin

โทรศัพท์ 0-2644-6006-7  หรือ LINE: @houseofgriffin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *