ไม่มีวุฒิ ม.3 เรียน GED ได้ไหม

คำถามที่พบบ่อยมากจากผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้ามาปรึกษาว่าหากไม่มีวุฒิ ม.3 จะสามารถเรียน GED ได้ไหม?

สำหรับผู้ที่จะสอบ GED นั้นไม่มีเกณฑ์ระบุว่าต้องมีวุฒิม.3 มีกำหนดแค่ผู้สอบต้องมีอายุครบ 16 ปี จึงจะสามารถสอบได้ เพราะฉะนั้นนักเรียนที่ยังไม่มีวุฒิ ม.3 สามารถเรียนและสอบ  GED ได้เมื่ออายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ 

ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้ามาปรึกษาที่ House of Griffin เพื่อวางแผนได้ตั้งแต่ตอนนี้ ถ้าหากประเมินแล้วพื้นฐานยังไม่แน่น ภาษายังไม่ดี อาจต้องเรียนปรับพื้นฐานก่อนเรียนหลักสูตร GED เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ

 

ปรึกษาติว GED สอบ GED

House of Griffin

โทรศัพท์ 0-2644-6006-7 

LINE: @houseofgriffin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *