งานสัมมนาแนะแนวเตรียมสอบ BMAT โดย House of Griffin

16 มิถุนายน 2562 – House of Griffin โดยอ.สันติวิภา พานิชกุล ประธานกรรมการบริหาร และ
อ.ทิน่า พานิชกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ขอขอบคุณผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาแนะแนวศึกษาต่อด้าน
การแพทย์

หวังว่าข้อมูลและการแนะนำเส้นทางอาชีพด้านการแพทย์จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเตรียมตัวตัดสินใจวางแผนการเรียนเพื่อเตรียมพร้อมเข้าศึกษาต่อในสาขาการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ ขอขอบพระคุณ ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการและอดีตประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและร่วมอภิปรายไขข้อสงสัยประเด็นต่างๆ ขอขอบคุณ ทพ.ถาวรัตน์
เจริญเหรียญ และ พญ.พิชชาพร ยิ่งชนม์เจริญ ที่มาช่วยแบ่งปันประสบการณ์จริงในวิชาชีพ ร่วมด้วยคุณอภิวัจน์ บวรรัตนดิลก จาก Lin’s International Education Management Group ที่มาให้ข้อมูลการเข้าศึกษายังสถาบันการแพทย์ที่ประเทศโปแลนด์

 

สำหรับคอร์สเรียน BMAT สถาบัน House of Griffin พร้อมมอบความรู้ ทักษะ การวางแผนการเรียน
และการเตรียมความพร้อมทุกด้าน โดยคณะครูที่เชี่ยวชาญทางด้านวิชาโดยเฉพาะ
โอกาสเป็นหมอไม่ไกลแค่เอื้อม เชิญแวะมาปรึกษากันได้แล้วตั้งแต่วันนี้เลย
สอบถาม LINE: @houseofgriffin
TEL: 0-2644-6006-7