งานสัมมนาแนะแนวเตรียมสอบ GED โดย House of Griffin

15 มิถุนายน 2562 – สถาบัน House of Griffin ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์เตรียมพร้อมสอบ GED แห่งแรกในประเทศไทย (GED Authorized Test Prep Center) ได้จัดงานสัมมนาแนะแนวการเตรียมตัวสอบ GED ขึ้น โดยมี ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2556-2560) และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2538-2542) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

โดยภายในงานมีการจัดเสวนาเรื่อง “Why a GED is Important to Your Future” ดำเนินการเสวนาโดย อ.สันติวิภา พานิชกุล ประธานกรรมการบริหาร House of Griffin พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ คุณทวีศักดิ์ จ้าวชวนชม GED International Director มาให้ความมั่นใจว่าวุฒิ GED

สามารถเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้แน่นอนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ คุณสืบศักดิ์ ชนะชัยสุวรรณ ผู้ปกครองน้องเอมี่ นักเรียน GED ของ House of Griffin มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการวางแผนการศึกษาให้กับลูก Step by Step
ซึ่งปัจจุบันน้องเอมี่ได้สอบ GED ผ่านครบแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมตัวไปศึกษาด้านทันตแพทย์ที่ประเทศโปแลนด์ และคุณอภิวัจน์
รัตนบวรดิลก ผู้แทนส่งนักเรียนไปเรียนแพทย์ที่โปแลนด์ ได้มาให้ข้อมูลและแนะแนวโอกาสในการศึกษาต่อด้านแพทย์สำหรับนักเรียนที่เรียนจบวุฒิ GED และผู้แทนนักเรียน GED น้อง Naja Kanthidarat Phamornrutpreecha มาแบ่งปันวิธีการเรียน การสอบ GED ให้สำเร็จ

นอกจากนี้ ทีมวิชาการของสถาบัน House of Griffin นำโดย อ.ทิน่า พานิชกุล Director of
Studies ครูไอซ์ ครูชฎิล และครูแก้ม ได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ GED เกณฑ์คะแนนผ่าน
และการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งการสอบ GED นั้น กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศให้การรับรองว่าเทียบเท่าการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น นับว่าเป็น Second Opportunity ของนักเรียน ซึ่งผู้ปกครองและนักเรียนให้ความสนใจอันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการศึกษาให้กับบุตรหลานต่อไป

ปรึกษาเรื่องการสอบ GED และการสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ จุฬาฯ ธรรมศาสตร
มหิดลอินเตอร์ (MUIC) ศิลปากรอินเตอร์ (SUIC) และเอกชน อาทิ Assumption University,
Stamford International University และ Webster University ได้ที่สถาบัน House of Griffin
ชั้น 3 อาคาร ซี พี ทาวเวอร์ 3 ถนนพญาไท ติด BTS พญาไท หรือโทร. 0-2644-6006-7
ระหว่างเวลา 9:00-20:00 น. FB/ IG/ LINE: @houseofgriffin หรือ www.houseofgriffin.com