BMAT หรือ BioMedical Admissions Test คือข้อสอบสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในกลุ่มหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โดยการสอบ BMAT นั้นจัดขึ้นโดย Cambridge Assessment Admissions Testing, University of Cambridge

 

BMAT สอบเมื่อไหร่และค่าลงทะเบียนสอบเท่าไหร่

การจัดสอบ BMAT จะจัดสอบ 2 รอบต่อปี คือในเดือนสิงหาคมและในเดือนตุลาคม ดังนี้

  รอบสิงหาคม 2019 รอบตุลาคม 2019
วันสอบ วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม วันพุธที่ 30 ตุลาคม
ค่าลงทะเบียนสอบ £119 6,700 บาท

8,500 บาท  (สำหรับการลงทะเบียนสอบล่าช้า)

ลงทะเบียนสอบ 24 มิถุนายน – 11 สิงหาคม 1 กันยายน – 1 ตุลาคม
ลงทะเบียนล่าช้า 2 – 15 ตุลาคม
ประกาศผลคะแนน 20 กันยายน 22 พฤศจิกายน

 

คอร์สเรียน BMAT << Click

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-26446006-7

LINE: @houseofgriffin