เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 อ.สันติวิภา พานิชกุล ประธานกรรมการบริหาร House of Griffin เปิดงานสัมมนาแนะแนวเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ Mahidol University International College (MUIC)

ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองและนักเรียนกว่า 100 คน งานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วิมลสิริ เหมทานนท์ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ (Intercultural Studies and Languages) และคุณเกตุวรี พัฒนแก้ว หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ MUIC มาเป็นวิทยากรแนะนำสาขาวิชาและหลักสูตร รวมทั้ง Admission Requirements ต่อด้วย Highlight สำคัญ ครูซาซ่า อลิสา ศรีรัตน์ ที่สอบเข้าเรียนที่ MUIC ด้วยคะแนนอันดับ 1 และได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจนเรียนจบสาขา Biomedical Science มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการเตรียมตัวสอบเข้า การเรียนและการใช้ชีวิตในรั้ว MUIC

และพิเศษสำหรับงานสัมมนาในวันนี้ที่ ครูแจ็คกี้ เจนจิรา ธาตวากร ได้มาแนะแนวข้อสอบในส่วนของภาษาอังกฤษ และครูไอซ์ วนพัทธ์ อธิอาภานนท์ แนะนำเทคนิคการทำข้อสอบคณิตศาสตร์