แนะแนวสอบเข้าโรงเรียนสาธิตนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

DATE: SAT, 10 MAR 18
TIME: 10:00-12:00
VENUE: House of Griffin, CP Tower 3, Phaya Thai

+++ กลับมาอีกครั้งกับการแนะแนวเทคนิคเพื่อเตรียมตัวสอบเข้าสาธิตอินเตอร์ +++
ไขข้อข้องใจ เตรียมตัวให้พร้อมอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อมุ่งเป้าหมายเข้า MUIDS

พร้อมแนะแนวข้อสอบโดยคณะครู House of Griffin

โรงเรียนกวดวิชา House of Griffin ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ม.1-3 และ Grade 7-9 ที่สนใจ เข้าร่วมงาน “Guideline to MUIDS” เพื่อรับฟังแนะนำโรงเรียน ระบบการเรียนการสอน รวมทั้งแนวทางการเตรียมตัวสอบเข้าเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย MUIDS ให้สำเร็จ ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 10:00-12:00 น. ณ โรงเรียนกวดวิชา House of Griffin ชั้น 3, ตึก B, CP Tower 3 ติดBTS พญาไท

MUIDS เปิดสอนระดับ High School การเรียนการสอนเป็นแบบอเมริกัน แต่มีมาตรฐานหลักสูตรเป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด มีวิชาเรียนหลักๆ อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม เทคโนโลยี ศิลปะ และพลศึกษา และมีวิชาเลือกให้นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ มีระบบการเรียนและส่งการบ้าน ตลอดจนการติดตามประเมินผลแบบออนไลน์ บรรยากาศห้องเรียนและโรงเรียนมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมทั้งห้องสมุดที่มีหนังสือให้นักเรียนได้ค้นคว้าอย่างครบครัน นักเรียนที่จบจาก MUIDS ได้รับโควตาให้สอบเข้าเรียนต่อ MUIC ได้ หรือจะสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยภาคปกติ (ไทย) หรืออินเตอร์ได้ทั้งในไทยและต่างประเทศ

จากความสำเร็จของ House of Griffin ที่นำนักเรียนสอบเข้าเรียนต่อยัง MUIDS ได้มากมายจากรุ่นสู่รุ่น นำมาซึ่งการเป็นสถาบันชั้นนำอันดับหนึ่งที่ผู้ปกครองไว้วางใจในการเตรียมความพร้อมให้กับบุตรหลานเพื่อเข้าศึกษาต่อยัง MUIDS ในวันนี้ สำหรับงาน “Guideline to MUIDS” จะมีช่วงพิเศษคือการแนะแนวข้อสอบ พร้อมรับคำปรึกษาจาก Education Planner ของเราได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ที่นั่งมีจำนวนจำกัด
ท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการแนะแนวเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกหลักสูตรศึกษาต่อในอนาคต ขอเชิญลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ House of Griffin โทรศัพท์ 0-2644- 6006

LINE ID: @houseofgriffin หรืออีเมล contact@houseofgriffin.com