โรงเรียนกวดวิชา House of Griffin ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS)

ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาแนะแนวหลักสูตรและการศึกษาต่อ ณโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 10:00-12:00 น. ณ โรงเรียนกวดวิชา House of Griffin ชั้น 5 อาคาร CP Tower 3 อาคาร C, BTS พญาไท

KMIDS

KMIDS

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS)

เป็นโรงเรียนต้นแบบสายวิทยาศาสตร์ และสถาบันการศึกษาชั้นนำแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีเป้าหมายมุ่งสร้างเยาวชนเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ทำการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรอเมริกัน ขณะนี้เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนใน Grade 7, 8 และ 10

จากความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการสอบเข้าโรงเรียนสาธิตนานาชาติของ House of Griffin กว่าครึ่งทศวรรษ นำมาซึ่งการเป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยที่เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ KMIDS ตั้งแต่รุ่นแรกๆ ในวันนี้

ภายในงานจะมีการแนะแนวข้อสอบและการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้า พร้อมรับคำปรึกษาจาก Education Planner ของเราได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ที่นั่งมีจำนวนจำกัด
ท่านผู้ปกครอง และนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการแนะแนวเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกหลักสูตรศึกษาต่อในอนาคต ขอเชิญลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ House of Griffin โทรศัพท์ 0-2644- 6006 LINE ID: @houseofgriffin
หรืออีเมล contact@houseofgriffin.com