ตามที่บริษัท เฮ้าส์ ออฟ กริฟฟิน จำกัด ได้จัดโครงการประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ รางวัล Griffin Award ประจำปี 2016 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานผ่านเข้ารอบครั้งที่ 1 จำนวน 10 ผลงาน จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 144 ผลงาน

ประกาศผลเรียงความ

โดยเรียงตามลำดับรายชื่อดังนี้

  1. Miss Akarima Vajirakaphan ม.4 สาธิตจุฬาฯ (มัธยม) Bangkok
  2. Mr. Bank Panupong G10 Marmara Siriwat Wittaya School (EP) Bangkok
  3. Miss Napattrarat Narasantipong ม.5 เตรียมอุดมศึกษา Bangkok
  4. Miss Pataraporn Chakpaisan ม.6 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ Nonthaburi
  5. Miss Paveena Tangkitjaroenwong ม.4 เตรียมอุดมศึกษา Bangkok
  6. Miss Pitchsinee Manurangsee ม.4 เตรียมอุดมศึกษา Bangkok
  7. Miss Ploy Agsornwong ม.5 เตรียมอุดมศึกษา Bangkok
  8. Miss Sophia Maranan G 10 Trinity International School Bangkok
  9. Miss Supapich Siripoke ม.4 สาธิตจุฬาฯ (มัธยม) Bangkok
  10. Mr. Tanpong Tanthien ม.6 สาธิตจุฬาฯ (มัธยม) Bangkok

หลังจากนี้ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานผู้ชนะ จำนวน 7 ผลงาน ซึ่งการประกาศรางวัล จะจัดขึ้นเดือนกุมภาพันธ์ โดยทาง บริษัท เฮ้าส์ ออฟ กริฟฟิน จำกัด จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ www.houseofgriffin.com ต่อไป