เทียบวุฒิ IGSCE เกณฑ์ใหม่ใช้ปี 2017!

Hot News!!!

นักเรียน IGCSE ฟังทางนี้ค่ะ
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเกณฑ์ใหม่สำหรับการเทียบวุฒิ ม.6 จากหลักสูตรประเทศอังกฤษ เริ่มใช้ในปี 2017

จากเดิม เลือกสอบระดับ IGCSE, GCSE, GEO ‘O’ level, GCE ‘AS’ หรือ GCE ‘A’ level รวม 5 รายวิชา จึงถือว่าผ่านเกณฑ์เทียบวุฒิ ม.6 ได้

แต่ในปี 2560 เป็นต้นไป นักเรียนต้องสอบรวม 8 รายวิชา จึงจะเทียบวุฒิ ม.6 ได้ โดย

 • หมวดที่ 1 เลือกสอบระดับ IGCSE, GCSE หรือ GCE ‘O’ level รวม 5 วิชา (ไม่ซ้ำกัน) และ
 • หมวดที่ 2 เลือกสอบระดับ GCE ‘AS’ หรือ GCE ‘A’ level รวม 3 วิชา (ไม่ซ้ำกัน)
  ** แต่รายวิชาในหมวดที่ 2 สามารถซ้ำกับรายวิชาในหมวดที่ 1 ได้

  IGCSE

  IGCSE

  IGCSE

  IGCSE

กรณีตัวอย่าง 1

ในปี 2015-2016 นักเรียนที่มีผลสอบ IGCSE ผ่านแล้ว แต่ยังไม่ครบ 5 รายวิชา หรือ นักเรียนที่เริ่มสอบครั้งแรกในรอบ OCT/NOV 2016 ซึ่งจะทราบผลในปี 2017 ถ้าผ่าน 1 รายวิชา สามารถสอบเพิ่มที่เหลืออีก 4 วิชาในปี 2017 ได้ทั้งรอบ MAY/JUNE และรอบ OCT/NOV 2017 โดยยังใช้เกณฑ์เดิมเทียบวุฒิ คือ 5 วิชาเท่านั้น

กรณีตัวอย่าง 2

นักเรียนที่เริ่มสอบครั้งแรกในรอบ OCT/NOV 2016 ซึ่งจะทราบผลในปี 2017 หากสอบไม่ผ่าน ต้องสอบใหม่ในปี 2017 จะต้องใช้เกณฑ์ใหม่ในการเทียบวุฒิ คือ 8 วิชา

กรณีตัวอย่าง 3

นักเรียนที่ยังไม่เคยสอบเลย จะเริ่มสอบรอบ MAY/JUNE 2017 จะต้องใช้เกณฑ์ใหม่ในการเทียบวุฒิ คือ 8 วิชา ทีนี้ นักเรียนก็ต้องรีบวางแผนการเรียนกันแต่เนิ่นๆ แล้วนะคะ

House of Griffin
Tel: 0 2652 2332, 0 2644 6006-7
LINE: @houseofgriffin
Website: houseofgriffin.com

One thought on “เทียบวุฒิ IGSCE เกณฑ์ใหม่ใช้ปี 2017!

 1. คือว่าตอนนี้เรียนIGCSEอยู่ค่ะจะสอบเดือนfeb นี้แล้ว เลือกเรียนไป 7วิชา English (first language), French (second language), Math,combined sciences, Economic, Business studies and ICT คือเรียนหลักสูตร IB MYP แต่สอบIGCSE ด้วย ได้ certificate 2 ใบ IB and IGCSE ถ้าเรียน7 วิิชาแล้วยังต้องเรียน GCE ‘AS’ หรือ GCE ‘A’ level เพิ่มไหมค่ะ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *