IGCSE – (0471) Travel & Tourism

IGCSE Travel & Tourism คืออะไร

เมื่อพูดถึงการเดินทางและการท่องเที่ยว เรามักนึกถึงการไปเที่ยวต่างประเทศ หรือเที่ยวต่างจังหวัด และต้องไปค้างคืนหลายๆ วัน แต่อันที่จริงแล้วแค่เราไปเดินเล่นสยามตอนเย็นๆ ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเช่นกัน เพราะย่านสยามนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพฯ ซึ่งน่าจะเป็นกิจกรรมโปรดของหลายๆ คนเลย ธุรกิจการเดินทางและการท่องเที่ยวถือเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศไทย และเป็นอุตสาหกรรม สำคัญในประเทศอื่นๆ เช่นกัน เช่น อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สหภาพยุโรป อเมริกา การท่องเที่ยวเปลี่ยนเมืองธรรมดาให้เป็นเมืองแห่งความสนุกสนาน สามารถสร้างความประทับใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง รายได้จากการท่องเที่ยวนี้เองจะถูกนำไปพัฒนาประเทศต่อไป จึงเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวมีความสำคัญอย่างมากของประเทศต่างๆ ในยุคปัจจุบัน

วิชา IGCSE Travel and Tourism (0471)

เป็นวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรม มัคคุเทศก์ บริษัทนำเที่ยว เป็นต้น โดยประกอบด้วยเนื้อหา 5 บทดังนนี้

 1. Travel and Tourism Industry เรียนรู้พื้นฐานของธุรกิจการเดินทางและการท่องเที่ยว
 2. Features of Worldwide Destinations เรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วโลก ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ
 3. Customer Care and Working Procedures เรียนรู้หลักการทำงานบริการ การอบรมพนักงาน การดูแลลูกค้า การอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าเมื่อจองหรือซื้อผลิตภัณฑ์
 4. Travel and Tourism Products and Services เรียนรู้ลักษณะของผลิตภัณฑ์และการบริการในธุรกิจการเดินทางและการท่องเที่ยว
 5. Marketing and Promotion เรียนรู้หลักการตลาดและกลยุทธการขายสินค้าและบริการที่ใช้ในธุรกิจการเดินทางและการท่องเที่ยว

Travel & Tourism สอบอะไรบ้าง

Travel & Tourism สอบอะไรบ้าง

Travel & Tourism สอบอะไรบ้าง

Travel & Tourism สอบอะไรบ้าง

Travel & Tourism สอบอะไรบ้าง

ข้อสอบวิชา Travel & Tourism แบ่งออกเป็น 2 ชุด วันสอบ 2 วัน (ระยะห่างประมาณ 2 สัปดาห์)

 1. Paper 1 (คิดเป็น 60%)- ทดสอบเนื้อหาบทที่ 1, 2, 3, 4
  – มี 4 Questions แต่ละ Question มี 5 ข้อย่อย (a, b, c, d, e) รวมเป็น 20 ข้อย่อย
  – เวลาทำข้อสอบ 120 นาที

  Travel & Tourism สอบอะไรบ้าง

  Travel & Tourism สอบอะไรบ้าง

 2. Paper 2 (คิดเป็น 40%)- ทดสอบเนื้อหาบทที่ 5 และความสามารถในการเชื่อมโยงกับเนื้อหาบทที่ 1, 2, 3, 4
  – มี 4 Questions แต่ละ Question มี 4 ข้อย่อย (a, b, c, d) รวมเป็น 16 ข้อย่อย
  – เวลาทำข้อสอบ 150 นาที

  Travel & Tourism สอบอะไรบ้าง

  Travel & Tourism สอบอะไรบ้าง

การคิดเกรดวิชา Travel & Tourism

ใน 1 Paper คะแนนเต็ม 100 คะแนน หากคิดอย่างคร่าวๆ คือนักเรียนต้องทำคะแนนแต่ละ Paper ให้ได้อย่างน้อย 40/100 จึงจะผ่านเกรด C อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสัดส่วนคะแนน Paper 1 คือ 60% Paper 2 คือ 40% จึงต้องนำคะแนนรวมทั้งสองส่วนมาคิดเป็นเกรดในตอนท้ายด้วย

GRIFFIN TIPS

เคล็ดลับในการเรียนวิชา IGCSE Travel and Tourism ให้ได้เกรด A นั้น ต้องฝึกทำ Past Papers อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยทำให้ชินกับรูปแบบคำถามและวิธีการตอบในข้อสอบ นอกจากนี้ การสังเกตและจดจำสิ่งต่างๆ รอบตัว เช่น สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ว่ามีจุดเด่น จุดด้อย ข้อดี ข้อเสียหรือปัญหาอย่างไร หรือร้านอาหาร สนามบิน และการบริการทุกชนิด ว่ามีการจัดการและการบริการอย่างไรบ้าง แล้วนำมาประยุกต์ตอบกับข้อสอบ

House of Griffin
Tel: 0 2652 2332, 0 2644 6006-7
LINE: @houseofgriffin
Website: houseofgriffin.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *