การสอบสัมภาษณ์ (Interview) เพื่อวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 4 คะแนน ผ่านที่ 2 คะแนน เกณฑ์ในการให้คะแนนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สัมภาษณ์

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้าง first impression (ความประทับใจตั้งแต่แรกพบ) ให้กับครูผู้สัมภาษณ์ น้องๆเดินเข้าไปยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายคุณครูด้วยภาษาอังกฤษ เตรียมพูดเกี่ยวกับการแนะนำตัวเองให้ดีค่ะ เรื่องนี้น้องๆได้พูดคุยกับคุณครูแน่นอน นอกจากนั้น น้องๆควรเตรียมเรื่องเกี่ยวกับตนเอง เรื่องที่ตนเองสนใจไว้พูดให้มาก ในหัวข้อที่หลากหลาย เช่น วิชาเรียน และกิจกรรมที่สนใจ ประสบการณ์ของตนเองที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ร่วมกับชาวต่างชาติ หรือการไปต่างประเทศ ไม่ใช่แค่บอกว่า อะไร หรือ ที่ไหน แต่เราต้องพร้อมที่จะบอกเหตุผล ว่าทำไม จึงชอบสิ่งนั้น พร้อมแชร์ทัศนคติของตนเองให้น่าสนใจมากที่สุดค่ะ

ดังนั้นในการเตรียมตัว น้องๆจะต้องเตรียมความรู้ คลังคำศัพท์ไว้ให้กว้างขวาง ครอบคลุม 8 หัวเรื่อง คือ education and learning language, children and family, friends and relations, food and diet, health and exercise, town and country, media, science and technology, natural and environment, on the road and travel, money and finance

สมมติเราได้มีโอกาสพูดคุยกับครูในประเด็นของ education and learning language เราจะต้องเตรียมตัวอย่างไร??

เบื้องต้น น้องๆก็ต้องเตรียมคำตอบของคำถามที่คิดว่าครูเขาน่าจะถามเรา เช่น

  • What is your favourite subject? Why do you like this subject?
  • Have you ever been to other countries? Can you share your experience?
  • Why do you want to be MUIDS student?

จะสังเกตเห็นได้ว่า คำถามที่ยกตัวอย่างมา ล้วนเป็นสิ่งที่เราจะต้องขยายความคิดของเราออกไป แชร์ความสนใจและทัศคติของตนเองอย่างน่าสนใจให้กับครูผู้สัมภาษณ์

สิ่งที่ House of Griffin มักพบจากการสอนนักเรียน ปัญหาแรก คือ หนูพูดไม่ได้ค่ะ อีกปัญหาหนึ่ง คือ หนูพูดได้ค่ะแต่หนูคิดไอเดียไม่ออกค่ะซึ่งสิ่งที่ครูอยากจะฝากไว้ คือ ทักษะการพูด เริ่มจากความกล้าที่จะพูดอย่างไม่เขินอาย ….. แล้วหนูจะไปพูดกับใคร?? หนูไม่มีเพื่อนเป็นต่างชาติเลย… สมัยนี้การเข้าถึงเพื่อนต่างชาติ ทำได้ไม่อยากแล้วค่ะ ในโลกโซเชียลมี website ที่เอื้อให้เราเจอเพื่อนๆต่างชาติ วัยเดียวกับเราได้ง่ายๆ ผ่านกลุ่ม website ประเภท interpals, penpals เป็นต้น ซึ่งมีนักเรียนจากทั่วโลกเข้าไปหาเพื่อนและฝึกสนทนาภาษาต่างๆกันอย่างแพร่หลาย สิ่งนี้จะเอื้อประโยชน์ในเรื่อง “ความกล้าแสดงออก และการสร้างสังคมเพื่อน” นะคะ ทั้งนี้ น้องๆก็อย่าลืมฝึกฝนเรื่องโครงสร้างประโยคสำหรับการพูด

อย่างไรก็ตาม เมื่อต้องพูดเพื่อสอบสัมภาษณ์ ภาษาก็ต้องเลือกระดับทางการ และโครงสร้างประโยคจะต้องถูกต้องเช่นกัน โดยเริ่มจากการเข้าใจโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง ศึกษาได้จากคู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษที่วางขายตามร้านหนังสือ ก็มีหลายเล่มที่เขียนได้ดีและน่าสนใจค่ะ…..สุดท้าย การสร้างไอเดียที่น่าสนใจเวลาพูด ต้องเกิดจากการเก็บข้อมูล ผ่านการดูข่าว อ่านบทความ อ่านหนังสือที่น่าสนใจ ฝึกแชร์ไอเดียกับคนหลากหลายวัยเพื่อแนวความคิดที่หลากหลาย ของแบบนี้ ต้องใช้เวลาในการสั่งสมค่ะ

สำหรับน้องๆที่มีเป้าหมายชัดเจน เริ่มทำตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ 🙂

House of Griffin
Tel: 0 2652 2332, 0 2644 6006-7
LINE: @houseofgriffin
Website: houseofgriffin.com