MAP Test คือข้อสอบที่ใช้ประเมินความสามารถทางวิชาการ ความก้าวหน้าและความสามารถในการเรียนรู้ทั้งทางด้านการอ่าน การใช้ภาษา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยข้อสอบจะประมวลผลผ่านคอมพิวเตอร์เป็นรายบุคคล ข้อสอบมีทั้งหมด 43-53 ข้อ ใช้ระยะเวลาในการทำสอบ 45-60 นาที ความยากของข้อสอบจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามระดับความสามารถของผู้เข้าสอบ

House of Griffin มีเทคนิคๆ ง่าย แต่ได้ผล ประสบการณ์ตรงจากเจ้าคุณปู่จากคุณหญิงย่า มาฝากทั้งนักเรียนและผู้ปกครองกันเป็นข้อๆ ไปเลยค่ะ

ด้านการอ่านและทักษะการใช้ภาษา

  • อยู่บ้านอย่านิ่งดูดาย ระหว่างทำกิจกรรมต่างๆในครอบครัว จะพูดจาอะไร ไม่ต้องกลัวดอกพิกุลร่วงค่ะ ให้พ่นภาษาอังกฤษกันให้ไฟแล่บสุดๆ ไปเลย
  • ถ้าพ่นภาษาอังกฤษกันเหนื่อยแล้ว แต่มีอะไรอยากบอกเพิ่ม ให้ฝึกเขียนจดหมาย บันทึก โน้ต เป็นภาษอังกฤษถึงกัน จะได้ฝึกการใช้ไวยากรณ์ให้ถูกต้อง
  • กำหนดวันศัพท์ใหม่ขึ้นในบ้าน เช่นทุกวันจันทร์นักเรียนต้องใช้คำศัพท์ใหม่ๆ
  • ฝึกอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ การ์ตูน นิทาน หนังสือพิมพ์ นิยาย สนับสนุนทุกโอกาสที่จะส่งเสริมการอ่าน อ่านที่บ้านก็ได้ หรือไปอ่านที่ห้องสมุดก็ดี
  • หาเกม เช่น Crossword, Scrabble, Spill and Spell, Scattergories, Balderdash มาเล่นบ่อยๆ ช่วยฝึกศัพท์ภาษาอังกฤษได้ดีจริงแท้แน่นอนค่ะ

ด้านทักษะคณิตศาสตร์

  • สนับสนุนให้นักเรียนแก้ปัญหาเอง คิดวิเคราะห์และคำนวณเอง เช่น บันทึกและคำนวณรายรับรายจ่าย การออกแบบจัดวางต้นไม้ในสวน ให้สร้างชั้นวางหนังสือเอง เป็นต้น
  • ฝึกอ่านและตีความเนื้อหา เช่น ชาร์ท กราฟ หรือข่าวสารจากหนังสือพิมพ์
  • ฝึกเล่นเกมพวก board game เกมปริศนา ที่บ้านหรือหากิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ และเลือกรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้อง

House of Griffin
Tel: 0 2652 2332, 0 2644 6006-7
LINE: @houseofgriffin
Website: houseofgriffin.com