เพิ่มความมั่นใจกับ Essay Writing Test

Essay Writing Testนั้น เป็นข้อสอบการเขียน ตามหัวข้อที่ได้รับ เช่น education and learning language, children and family, friends and relations, food and diet, health and exercise, town and country, media, science and technology, natural and environment, on the road and travel, money and finance เป็นต้น

เนื่องจากงานเขียนทุกชิ้น เกิดจากการร้อยเรียงประโยคหลายๆประโยคเข้าด้วยกัน แล้วใส่ทัศนคติและความคิดเห็นของผู้เขียนลงไปในงานเขียน เทคนิคการเขียนให้น่าอ่านนั้น นักเรียนต้องเข้าใจโครงสร้างประโยคและสามารถสร้างประโยคได้อย่างถูกต้องก่อน ต่อไปก็ต้องรู้จักการลำดับความคิด วางโครงร่างงานเขียน มีส่วนที่เป็นบทนำ ส่วนของเนื้อเรื่อง และการสรุปที่สอดคล้องกัน นักเรียนไม่จำเป็นเป็นต้องใช้ศัพท์ที่ยากมาก ให้ใช้ศัพท์ง่ายๆได้อย่างถูกต้อง เมื่ออ่านแล้วเข้าใจที่มาที่ไป ไม่เกิดความสับสน วกวน หรือยืดเยื้อเกินความจำเป็น มีการแสดงความคิดเห็นที่เป็นเหตุเป็นผล มีเทคนิคการใช้คำเชื่อมซึ่งจะทำให้งานเขียนมีความสละสลวย อ่านสบาย ครูจะได้อยากให้คะแนนเยอะๆ …อะไรอย่างนี้ค่ะ !!! ทีนี้มาเจาะลึกกันเลยนะคะ

เทคนิคในเขียนการเขียน essay ให้คล่อง

ฝรั่งชอบพูดว่า Practice makes perfect. ถ้าอยากเขียน essay คล่องต้องฝึกเขียนเยอะๆ อย่างแรกเลยคือต้องจัดตารางเวลาให้ตัวเองและหาหัวข้อ TOEFL PBT เก่าๆ มาลองเขียน เริ่มจากการพยายามบังคับตัวเองฝึกตามเทคนิคที่พี่นำมาฝากตามด้านล่างนี้

 1. ต้องทำความคุ้นเคยกับโครงสร้างการเขียน essay ก่อน
  อันนี้คือ universal understanding เลยนะที่ essay ต้องเริ่มจาก introduction ที่ประกอบไปด้วยประเด็นหลักที่เราจะนำเสนอ ซึ่งประเด็นหลักที่ว่านี้จะบอกผู้อ่านคร่าวๆ ว่าสิ่งที่เราจะเขียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ต่อมาก็คือ body paragraph ซึ่งจำนวน paragraph ก็ไม่ได้จำกัดว่าต้องเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมว่าเรามีประเด็นสำคัญที่จะนำเสนอกี่ประเด็น ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 2-3 paragraphs ส่วนสุดท้ายคือ conclusion ซึ่งมีไว้เพื่อเน้นย้ำประเด็นที่เราเพิ่งนำเสนอไป และอาจปิดท้ายด้วยข้อคิดดีๆ หรือคำแนะนำอะไรบางอย่าง
 2. ต้องอ่านคำถามให้เข้าใจ ตีโจทย์ให้แตก
  จุดนี้สำคัญเลยที่เราต้องเข้าใจว่าคำถามเกี่ยวกับอะไร และโจทย์ต้องการให้เราตอบประเด็นไหน ซึ่งลักษณะของคำถามส่วนใหญ่แล้วจะให้บอกข้อดีข้อเสียของบางอย่างหรือถามว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความใดข้อความหนึ่ง นอกจากนี้จะถามเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาและให้แนะนำแนวทางแก้ไข เป็นต้น จากนั้นเราต้องทำ mind map เพื่อเฟ้นหา idea ที่จำนำมาเขียน idea อะไรที่ผุดขึ้นมาในหัว ณ moment นั้นก็ให้ list ออกมาก่อน
 3. ต่อจากนั้นก็ต้องจัดเรียงลำดับ idea ที่ได้
  เน้นเลือกมาเฉพาะ idea ที่เกี่ยวข้อง เป็นเหตุเป็นผล ฟังแล้วน่าคล้อยตาม หรือจะให้ดีก็ให้คนอ่านรู้สึก wow กับ idea ของเราว่า เออ…จริงด้วย คิดได้ไงอ่ะ อะไรประมาณนี้ ส่วน idea อื่นๆ ที่ด้อยกว่าก็ไม่ต้องเสียดาย หรืออันไหนไม่เกี่ยวข้อง ไม่ wow ก็ตัดทิ้งไปไม่ต้องนำมาเขียน
 4. ต้องเขียนให้เนื้อหาชัดเจน กระชับ ตรงประเด็นและมีความสอดคล้องกัน
  สิ่งแรกที่ต้องหลีกเลี่ยงคือ การใช้ empty words/phrases คำหรือวลีบางอย่างที่ไม่ได้ช่วยให้ใจความของ essay มีความสำคัญมากขึ้น ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ อย่างที่สองคือหลีกเลี่ยงการใช้คำซ้ำๆ จุดนี้จะแสดงให้เห็นว่าเรามีปัญหาทางด้านคลังคำศัพท์ ไม่สามารถใช้คำที่หลากหลายได้ สุดท้ายคือการเลือกใช้รูปประโยคที่เก๋ไก๋ เริ่มจากการใช้ subject/verb ที่สะท้อนใจความสำคัญของประโยคนั้นจริงๆ ถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยง There is/There are/ It is/ ซึ่งจริงๆแล้วคำเหล่านี้ทำให้ประโยคดูรุงรังเปล่าๆ เป็นต้น
 5. ต้องบริหารเวลาในการเขียนให้ดีๆ นะเออ
  ที่จริงเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาทีที่ให้มาในการเขียน essay ถือว่าเยอะนะ และจำนวนคำที่ require มาที่โดยประมาณ 200-250 คำ ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานทั่วไปของการเขียน essay ดังนั้นเราต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าอย่างเต็มประสิทธิภาพ อ่านคำถามให้เข้าใจ อย่าตีความโจทย์เพี้ยน ระดมความคิด จัดเรียงลำดับความสำคัญของสิ่งที่จะนำเสนอ ลงมือเขีย และสุดท้ายมีเวลาเหลือไว้ตรวจทานก่อนส่งข้อสอบ
 6. เลือกใช้เฉพาะคำและรูปประโยคที่มั่นใจว่าถูกต้องตามหลัก grammar ชัวร์ๆ
  มีผู้รู้ท่านหนึ่งกล่าวว่า ในสนามสอบไม่ใช่เวลาที่เราจะไปลองผิดลองถูกใช้คำที่เราไม่มั่นใจว่าถูกหรือไม่ และไม่ใช่เวลาที่จะแทงกั๊กกับตัวสะกดและรูปประโยคที่ไม่คุ้นเคย หรือสร้างคำศัพท์ใหม่ขึ้นมาเป็นครั้งแรกของโลก

นี่เป็นเทคนิคดีๆ จาก House of Griffin หากน้องๆ ยังไม่พร้อมและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเขียน essay ก็ติดต่อเข้าได้ที่ (02)644-6006-7 หรือแวะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

House of Griffin
Tel: 0 2652 2332, 0 2644 6006-7
LINE: @houseofgriffin
Website: houseofgriffin.com