วิธีสมัครสอบ ged

ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบ GED นั้น ก่อนอื่นผู้สอบจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี ในกรณีที่ผู้สมัครสอบต้องการลงสอบเอง สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของทาง GED โดยตรง ที่ www.ged.com ขั้นแรกผู้สอบต้องสร้าง account ก่อนโดยใช้อีเมล์ของผู้สอบเป็น username และทำการกรอกข้อมูลสำคัญต่างๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร เลขที่บัตรประชาชน ตามขั้นตอนของระบบ ซึ่งการลงสอบ GED นี้ผู้สอบจะต้องชำระค่าลงทะเบียนสอบโดยใช้บัตรเครดิต ในการสอบ GED ผู้สอบสามารถเลือกวันเวลาและสถานที่ที่ต้องการสอบได้ตามต้องการ ซึ่งขณะนี้ในประเทศไทย มีศูนย์สอบ GED 2 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร คือ

  1. ศูนย์สอบ The Enterprise Resources Training อาคารชาญอิสระ 2 ชั้น 3
  2. ศูนย์สอบ Pearson Professional Centers-Bangkok อาคาร BB Building อโศก ชั้น 10

ในวันสอบผู้เข้าสอบต้องมีหลักฐานเพื่อใช้ยืนยันตัวตน ซึ่งอาจใช้พาสปอร์ต หรือ บัตรประชาชนก็ได้ ข้อควรระวังคือ ชื่อ วัน เดือน ปีเกิดใน account ที่สร้างเอาไว้จะต้องตรงกับหลักฐานที่นำไปในวันสอบ สำหรับผู้สมัครสอบที่เป็นนักเรียนของ House of Griffin เจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนสอบ การติดตามผลสอบและการสั่ง Official Transcript and Diploma ให้ จนครบขั้นตอน

ผู้สมัครเพียงแค่เตรียมบัตรประชาชนและกรอกข้อมูลในใบสมัครไว้กับเรา หลังจากสอบเสร็จแล้ว ผู้สอบจะสามารถทราบผลคะแนนทันที 4 วิชา คือ Language Arts, Reading, Social Studies, Mathematics และ Science ส่วนวิชา Language Arts, Writing จะใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการตรวจ Essay เมื่อสอบผ่านผู้สอบจะได้รับ Unofficial Transcript + Diploma ทาง e-mail ซึ่งมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจะไม่ยอมรับเอกสารนี้ ดังนั้นผู้สอบจะต้องสั่งให้ GED ส่งเอกสารตัวจริงของ Diploma and Transcript มาเพิ่ม ซึ่งในส่วนนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยสามารถเลือกสั่งได้ 2 แบบ คือ

  1. แบบธรรมดา ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการจัดส่งจากอเมริกามายังประเทศไทยประมาณ 5-6 สัปดาห์
  2. แบบด่วน ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการจัดส่งจากเอเมริกามายังประเทศไทยประมาณ 10-15 วัน หรือประมาณ 1-2 สัปดาห์

ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ GED หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GED ทางโรงเรียน House of Griffin ยินดีให้คำแนะนำเพิ่มเติม โดยสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 ที่ 02 644-6006 หรือติดต่อผ่านทาง www.houseofgriffin.com หรือ www.facebook/thehouseofgriffin