การสอบ GED สอบที่ไหน คืออะไร ยากไหม รวบรวมไว้แล้วที่นี่

GED คืออะไร GED ย่อมาจาก General Educational Development เป็นการสอบเพื่อเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถสอบได้ในหลายๆ ประเทศรวมทั้งประเทศไทย GED ได้รับการรับรองจากหน่วยงานด้านการศึกษาของประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงกระทรวงศึกษา ธิการ ของประเทศไทย (Ministry of Education, Thailand) จึงเป็นที่ยอมรับสำหรับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ (International Program) ในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งรัฐบาลและเอกชนของประเทศ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีกมากมาย

ก่อนหน้านี้การสอบ GED ดำเนินการโดย Prometric จนถึงปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) จึงได้เข้าสู่ระบบการดูแลบริหารจัดการโดย Pearson Vue ซึ่งมีข้อแตกต่างของระบบการสอบและการออกใบวุฒิบัตร (diploma) เพียงเล็กน้อย เช่น เรื่องเกณฑ์ของอายุ ซึ่งภายใต้ระบบใหม่นี้ผู้สอบจะต้องมีอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัครสอบ และต้องส่งจดหมาย Consent Form ไปทาง GED เพื่อให้อนุมัติการลงสอบก่อน โดยผู้สอบจะได้รับ Diploma ภายหลังเมื่อมีอายุครบ 17 บริบูรณ์ ทั้งนี้ ในกรณีเร่งด่วนที่ผู้สอบต้องการ transcript และ diploma หลังสอบเสร็จทันที ทาง House of Griffin ก็มีคำแนะนำให้พิเศษสำหรับนักเรียนของเรา

การนำวุฒิการศึกษา GED ไปใช้ในการสมัครเรียนต่อนั้น ปัจจุบันผู้สอบสามารถนำ Diploma ไปยื่นสมัครกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้เลย เนื่องจากทางกระทรวงศึกษาได้ออกประกาศรับรองวุฒิ GED ไว้แล้ว จึงไม่ต้องดำเนินการเทียบวุฒิกับทางกระทรวงฯ อีก แต่ข้อมูลอัพเดทล่าสุดในปี พ.ศ. 2559 นี้ BBA (Bachelor of Business Administration) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ผู้ใช้วุฒิ GED นำหลักฐานเพิ่มเติมคือ Transcript covering no less than four semesters (two full academic years) from Grades 10 – 11 or M.4-5 ซึ่งก็คือใบแสดงผลการศึกษาตั้งแต่ ม.4 – ม.5 รวม 4 เทอม มายื่นประกอบกับ GED Transcript และ Diploma ด้วย ในขณะที่ BBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองนั้นยังไม่มีการปรับเกณฑ์ใดๆ คือสามารถนำ GED Diploma และคะแนนในส่วนอื่นๆ เช่น SAT ยื่นได้เลยโดยไม่ต้องแนบใบแสดงผลการศึกษาของชั้น ม.4-5 ดังนั้นผู้สอบควรศึกษาข้อมูลของคณะและมหาวิทยาลัยล่วงหน้าเพื่อเตรียม เอกสารให้พร้อมก่อนการสมัครเข้าเรียนและวางแผนการสอบ GED

ในส่วนของการสอบนั้น ผู้สอบต้องสอบทั้งหมด 5 วิชา คือ Language Arts, Reading, Social Studies, Mathematics, and Science และวิชา Language Arts, Writing ค่าใช้จ่ายในการสอบ GED จะอยู่ที่วิชาละ $50 ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์จะต้องมีคะแนนรวม 5 วิชาไม่ต่ำกว่า 2,250 คะแนน โดยในแต่ละวิชาจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 410 คะแนน ซึ่งผู้สอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละวิชาจะสามารถลงสอบใหม่ได้อีก 3 ครั้ง แต่หากยังสอบไม่ผ่าน ผู้สอบจะต้องรออีก 3 เดือน หรือ 90 วัน จึงจะลงสอบใหม่ได้ ยกเว้นกรณีที่ผู้สอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดแต่ละรายวิชาแล้วแต่ต้องการปรับคะแนนให้มากขึ้น (re-score) ผู้สอบสามารถลงสอบได้ใหม่โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง และหลังจากสอบเสร็จประมาณ 15-30 วัน ระบบจะทำการรวมคะแนนใน Transcript โดยนับเอาคะแนนที่สูงสุด

ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบ GED นั้น ก่อนอื่นผู้สอบจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี ในกรณีที่ผู้สมัครสอบต้องการลงสอบเอง สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของทาง GED โดยตรง ที่ www.ged.com ขั้นแรกผู้สอบต้องสร้าง account ก่อนโดยใช้อีเมล์ของผู้สอบเป็น username และทำการกรอกข้อมูลสำคัญต่างๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร เลขที่บัตรประชาชน ตามขั้นตอนของระบบ ซึ่งการลงสอบ GED นี้ผู้สอบจะต้องชำระค่าลงทะเบียนสอบโดยใช้บัตรเครดิต ในการสอบ GED ผู้สอบสามารถเลือกวันเวลาและสถานที่ที่ต้องการสอบได้ตามต้องการ ซึ่งขณะนี้ในประเทศไทย มีศูนย์สอบ GED 2 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร คือ

  1. ศูนย์สอบ The Enterprise Resources Training อาคารชาญอิสระ 2 ชั้น 3
  2. ศูนย์สอบ Pearson Professional Centers-Bangkok อาคาร BB Building อโศก ชั้น 10

ในวันสอบผู้เข้าสอบต้องมีหลักฐานเพื่อใช้ยืนยันตัวตน ซึ่งอาจใช้พาสปอร์ต หรือ บัตรประชาชนก็ได้ ข้อควรระวังคือ ชื่อ วัน เดือน ปีเกิดใน account ที่สร้างเอาไว้จะต้องตรงกับหลักฐานที่นำไปในวันสอบ สำหรับผู้สมัครสอบที่เป็นนักเรียนของ House of Griffin เจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนสอบ การติดตามผลสอบและการสั่ง Official Transcript and Diploma ให้ จนครบขั้นตอน

ผู้สมัครเพียงแค่เตรียมบัตรประชาชนและกรอกข้อมูลในใบสมัครไว้กับเรา หลังจากสอบเสร็จแล้ว ผู้สอบจะสามารถทราบผลคะแนนทันที 4 วิชา คือ Language Arts, Reading, Social Studies, Mathematics และ Science ส่วนวิชา Language Arts, Writing จะใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการตรวจ Essay เมื่อสอบผ่านผู้สอบจะได้รับ Unofficial Transcript + Diploma ทาง e-mail ซึ่งมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจะไม่ยอมรับเอกสารนี้ ดังนั้นผู้สอบจะต้องสั่งให้ GED ส่งเอกสารตัวจริงของ Diploma and Transcript มาเพิ่ม ซึ่งในส่วนนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยสามารถเลือกสั่งได้ 2 แบบ คือ

  1. แบบธรรมดา ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการจัดส่งจากอเมริกามายังประเทศไทยประมาณ 5-6 สัปดาห์
  2. แบบด่วน ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการจัดส่งจากเอเมริกามายังประเทศไทยประมาณ 10-15 วัน หรือประมาณ 1-2 สัปดาห์

ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ GED หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GED ทางโรงเรียน House of Griffin ยินดีให้คำแนะนำเพิ่มเติม โดยสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 ที่ 02 644-6006


House of Griffin
Tel: 0 2652 2332, 0 2644 6006-7
LINE: @houseofgriffin
Website: houseofgriffin.com

4 thoughts on “การสอบ GED สอบที่ไหน คืออะไร ยากไหม รวบรวมไว้แล้วที่นี่

  1. คือผมอยากรู้ครอสเรียนที่นี่อะครับ House of griffin เรียนแบบเป็นกรุ็ปครับมีวิชา Math and Science ครับ

  2. อยากสอบถามว่ายังไม่จบม.3เเต่อายุ16ปีสามารถสอบได้มั้ยคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *