สอบ ged ยากไหม

สอบ ged ยากไหม ขอตอบแบบแมนๆ ว่า ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น ทุกสิ่งเป็นจริงได้ หากตั้งใจจริง

ข้อสอบ GED สำหรับนักเรียนจากประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกา จะใช้ข้อสอบชุดปี 2002 (The 2002 Series GED ® Test) ซึ่งมีทั้งหมด 5 วิชา คือ

  1. Mathematics
  2. Language Arts, Reading
  3. Language Arts, Writing (including Essay)
  4. Science และ
  5. Social Studies ซึ่งแต่ละวิชามีคะแนนเต็ม 800 คะแนน ต้องสอบให้ได้ 410

คะแนนจึงจะถือว่าสอบผ่านเกณฑ์ แต่…แต่…แต่…น้องๆ ต้องมีคะแนนรวมทั้ง 5 วิชา เกิน 2,250 คะแนน จึงจะได้รับวุฒิบัตรนะ ซึ่งก็ไม่ยากจนเกินไปใช่ไหม

ที่สำคัญการสอบ GED นั้น สามารถสอบซ้ำรายวิชาเพื่อให้ได้คะแนนที่สูงขึ้นได้ เมื่อเราได้คะแนนที่พอใจแล้ว ก็ยื่นขอให้ออกวุฒิบัตร (High School Equivalency Diploma) อย่างไรก็ตาม ในการยื่นสมัครเข้าเรียนต่อนั้น แต่ละมหาวิทยาลัยก็จะกำหนดคุณสมบัติต่างกัน บางแห่งอาจจะระบุว่าต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 2,500 คะแนน บางแห่งก็ต้องไม่ต่ำกว่า 3,600 คะแนน ซึ่งน้องๆ ก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเตรียมตัวให้ได้คะแนนสอบที่ต้องการ เพื่อความสำเร็จตามที่หวังไว้ สู้ๆ

ดูตารางเรียน GED กับ House of Griffin

House of Griffin
Tel: 0 2652 2332, 0 2644 6006-7
LINE: @houseofgriffin
Website: houseofgriffin.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *