ระหว่าง GED กับ IGCSE ควรเลือกสอบอะไรดี?

ระหว่าง GED กับ IGCSE ควรเลือกสอบอะไรดี?

การสอบทั้ง GED (เทียบวุฒิ ม.ปลาย ระบบอเมริกา) และ IGCSE (เทียบวุฒิ ม.ปลาย ระบบอังกฤษ) มีความยากง่ายแตกต่างกันไป GED อาจจะง่ายกว่า IGCSE ทั้งในส่วนของเนื้อหาและการสอบ น้องๆ ต้องศึกษาหลักสูตรของต่างประเทศ ซึ่งบางวิชา โดยเฉพาะสังคม ประวัติศาสตร์ จะยากหน่อยเพราะไม่ใช่สิ่งที่คุ้นเคย แต่ทุกสิ่งเรียนรู้ได้ การสอบ GED นั้น สอบ 5 วิชาผ่านก็ได้วุฒิบัตรจบ High School สามารถเลือกสอบได้ตลอดทั้งปี ในส่วนของโครงสร้างการสอบ GED นั้นทั้ง 5 วิชาจะเป็นข้อสอบ Multiple Choice มีเพียง 1 ส่วนในวิชา Language Arts, Writing ที่ต้องเขียน Essay ซึ่งลักษณะของคำถามนั้นจะไม่ซับซ้อนมาก

ส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ส่วนการสอบ IGCSE นั้น เปิดสอบเพียงปีละ 2 ครั้งเท่านั้น มีหลากหลายวิชาให้เลือกสอบ ขึ้นอยู่กับความสนใจ และต้องสอบให้ได้เกรด C ขึ้นไปครบ 5 วิชา จึงจะได้รับวุฒิบัตร ซึ่งลักษณะของข้อสอบนั้นจะแตกต่างจาก GED โดยสิ้นเชิง ข้อสอบ 80% จะเป็นการเขียน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนอธิบาย หรือการตอบคำถามสั้นๆ ดังนั้นนักเรียนที่เลือกสอบ IGCSE นั้นจะต้องมีพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างดี

น้องๆ จะต้องดูเกณฑ์การรับสมัครของแต่ละคณะที่สนใจจะเข้าศึกษาเป็นหลักด้วยว่า มีเกณฑ์กำหนดว่าต้องใช้ GED หรือ IGCSE หลายคนสงสัยว่าจะใช้วุฒิ GED ยื่นสอบแพทย์ได้ไหม? วุฒิ GED เป็นวุฒิเทียบเท่า ม.6 ส่วนมากคณะแพทย์จะกำหนดคุณสมบัติเฉพาะไว้ คือ ต้องมีคะแนนวิชาในสายวิทย์ เช่น Biology, Chemistry, Mathematics, Physics ในระดับ A หรือ B ขึ้นไป ดังนั้น หากน้องๆ สนใจจะเข้าเรียนแพทย์ แนะนำให้เลือกสอบเทียบวุฒิ IGCSE ดีกว่า หรือน้องๆ ที่สนใจเข้าเรียนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้ต้องมีเกรดวิชา Business ก็ต้องเลือกสอบวิชา Business เป็นต้น

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยก็เป็นอีกเกณฑ์ตัดสินเช่นกัน มหาวิทยาลัยส่วนมากจะกำหนดเกณฑ์ GED ตามเกณฑ์ผ่าน คือคะแนนรวมอยู่ที่ 2,250 แต่ในบางคณะนั้นจะมีการกำหนดคะแนนขั้นต่ำในบางวิชา เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ TEP/TEPE มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนดคะแนนขั้นต่ำของ Mathematics and Science อยู่ที่วิชาละ 650 คะแนน หรือ MUIC (Mahidol University International College) กำหนดคะแนนรวมขั้นต่ำอยู่ที่ 3,600 ดังนั้นน้องๆ ที่ต้องการเข้าคณะหรือมหาวิทยาลัยเหล่านี้สามารถเลือกสอบเป็น IGCSE ทดแทนได้

อ่านบทความเรื่อง IGCSE ต่างกับ GED อย่างไร คลิกที่นี่

ดูตารางเรียน GED กับ House of Griffin | ดูตารางเรียน IGCSE กับ House of Griffin

House of Griffin
Tel: 0 2652 2332, 0 2644 6006-7
LINE: @houseofgriffin
Website: houseofgriffin.com

One thought on “ระหว่าง GED กับ IGCSE ควรเลือกสอบอะไรดี?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *