IELTS Tutors

วันนี้อาจารย์ทิน่าจะมาแนะนำให้น้องๆ ได้รู้จักกับคุณครูสอน IELTS ประจำ House of Griffin นะคะ น้องๆ คนไหนกำลังเตรียมตัวสอบ หรือรู้สึกตื่นเต้นเหลือเกินเมื่อเจอกับ Reading passage ยาวๆ หรือการสัมภาษณ์สุดโหดจากเหล่า Examiner ลองอ่าน Tips เล็กๆ ที่ใช้ประโยชน์ได้จริงจาก Mr. Duke (ซ้าย) and Kevin (ขวา สวมแว่นตา) กันนะคะ

To those students who are interested yet nervous about taking the IELTS exam, let’s get cheered up with our awesome IELTS instructor who scored band 8 in IELTS!!!

Please introduce yourself.

Duke: My name is Jakrapan Moon. Students call me Kru Duke. I graduated from Chulalongkorn University and I also had a chance to do research at the University of Queensland in Australia for 6 months. I’m half Thai and Australian, so I am fluent in both languages, which is a great advantage to students as sometimes they need explanations in Thai to make it easier for them to understand the content.

Kevin: My name is Kevin Mack Maikoksoong. I was born and raised in the United States. I enjoy playing all types of sports. People describe me as outgoing, optimistic, caring, lovable, and friendly. I enjoy meeting new people and gaining new experiences. Since moving to Thailand in 2007 I have fallen in love with this beautiful country. The people are amazing and the food is simply INCREDIBLE!

What are your classes like?

Duke: I try to make my classes as interactive as possible. I spend most of the time trying to make shy students speak! That’s one of the main problems but by the end of the course, most students become used to my teaching style and are able to speak more fluently.

Kevin: I teach mostly reading, speaking, and listening classes. People can hear my classes through the classroom walls because I love to keep my students active and awake by being as enthusiastic and energetic as I possibly can. I enjoy creating chat rooms for “after school” chats to try and keep my students using English as often as they can. I find that teaching is more fun this way and it keeps both myself and the students interested.

What score did you get?

Duke: I got an overall score of 8 with an 8.5 for listening and 8 for the other three skills.

Kevin: I have received an overall score of 8 and very astonishingly a perfect 9 on the speaking part! This was my first time ever taking the IELTS exam and I had a blast.

Which section do you think is most difficult? Why?

Duke: I would say that writing is the most difficult part. It’s because you need to know specific phrases and use them in the right situation. I usually spend too much time on the first writing task, which is worth fewer marks, which is a big mistake. The IELTS test is all about having the right techniques.

Kevin: In my opinion, I had somewhat of a difficult time with the reading section. I found myself spending too much time actually reading and understanding the passages instead of focusing on the questions. Remembering that “time is of the essence” is very important. One hour may seem to be enough time, but trust me when I tell you this- it goes by FAST! Skimming and scanning for the answers is a lot more important than fully understanding the whole idea of each passage

What preparation do you need before the test?

Duke: You need to do plenty of past papers. That’s the best form of practice. You will get used to the exam style. Keeping your own personal vocabulary book is also important, as this can help you think of words more easily and it will also improve your spelling. This is important as it would avoid you losing easy marks.

Kevin: Before the exam you need to have an overall understanding of the actual structure of IELTS in itself. Hit the books! There is no better practice than actually doing practice exams. Eat, sleep, breath, use, think and anything else that can be done in English will be very beneficial prior to the exam. At the end of the day no matter what your score may be, it is a reflection of the hours and time you spend using English and preparing yourself.

IELTS Tutors

Could you give us some important techniques which can be used in the exam room?

Duke: Starting with listening, the most important technique is when they give you time to look at the question first, use that time very well. Don’t just sit there staring to the front of the room! You will know what to look for and you will be able to notice the answers.

Kevin: The single most important technique you MUST need to have in your head is knowing different synonyms! I cannot stress enough to my students how important it is to know how many different ways words or phrases can be used. Knowing this is especially important for the reading and listening parts. Also, using the time they allow you to look over your exam before it begins is very crucial. During this time it’s super important to underline key words or phrases you need to keep an eye out for during both reading and listening parts.

Duke: Going on to the writing part, planning first before you write is really important as you wouldn’t want to annoy your neighbour by rubbing what you just wrote and shaking the table the whole time!

Kevin: part- SPEAKING! There are so many things that can helpful. It’s easy to say, but notoriously hard to do, which is to keep calm, cool, and collective. Don’t let your nerves take control of your voice and answers. Try not to PAUSE and look up at the ceiling for answers because they will deduct marks if you tend to do so. Also, speak as long as possible until they tell you to stop- I have found this very helpful (just look at my score hehe ).

หลังจากอ่านบทสัมภาษณ์แล้ว หวังว่าน้องๆ ทุกคนจะรู้สึกมั่นใจยิ่่งขึ้้นนะคะ ถ้าน้องๆ คนไหนสนใจอยากเห็นบรรยากาศการสอนในห้อง สามารถเข้ามาทดลองเรียน ฟรี! โทร 0 2644 6006-7 หรือหากมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับ IELTS ก็ทิ้งคำถามไว้ใน Facebook page ได้เลยค่ะ แล้วเจอกันที่ House of Griffin นะคะ

House of Griffin
Tel: 0 2652 2332, 0 2644 6006-7
LINE: @houseofgriffin
Website: houseofgriffin.com