SAT

ติว SAT ที่ไหนดี ต้องที่ House of Griffin ที่จะเตรียมความพร้อมกับการสอบกับการติวทั้ง Verbal และ Math อย่างเข้มข้น

พบกับการติวใน 3 ส่วนหลัก ทั้ง Vocabulary Building, Reading และ Mathematics โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วน Vocabulary ที่นักเรียนทุกคนต่างกังวล

House of Griffin โดยครูทิน่า ได้พัฒนารูปแบบการเรียนในส่วน Vocabulary ไว้เป็นพิเศษ เพื่อสร้างศักยภาพให้นักเรียนทุกคนสามารถจดจำ และเข้าใจคำศัพท์ได้มากขึ้น

ตารางเรียน SAT สามารถดูได้ที่นี่ค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 6006-7

SAT เคยถูกเรียกว่า Scholastic Assessment Test หรือ Scholastic Aptitude Test 1 และ SAT II หรือ Scholastic Aptitude Test II แม้กระทั่ง Achievement Test หรือ Act แต่ในตอนนี้ SAT ไม่มีความหมายดังกล่าวอีกต่อไป จะเรียกแต่เพียง SAT Reasoning Test

ข้อสอบ SAT นั้นทดสอบความสามารถในการใช้เหตุผลเช่นเดียวกับข้อสอบความถนัดทั่วไปที่จัดสอบโดย สทศ.

SAT คือการทดสอบความถนัดในวิชาเลข (Mathematics) และภาษาอังกฤษ (Verbal) โดยนับเป็นข้อสอบเข้าระดับอุดมศึกษาของประเทศอเมริกา เช่นเดียวกันหลายๆ มหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยก็ใช้ข้อสอบ SAT เป็นเกณฑ์การคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนื้อหาการสอบของวิชาภาษาอังกฤษนั้น มีความเข้มข้นและเรียกได้ว่าต้องอาศัยความคุ้นเคยกับแนวข้อสอบและความจำที่ ดีของนักเรียน เนื่องจากในส่วนของ Sentence Completion (Verbal) นั้น นักเรียนจะต้องเรียนรู้คำศัพท์เฉพาะของ SAT กว่า 1,000 คำ และต้องใช้ความว่องไวในการตอบข้อสอบด้วย จึงนับได้ SAT เป็นเกณฑ์ตัดสินที่มีประสิทธิภาพมาก

เช่นเดียวกันในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ถึง แม้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนในประเทศไทยซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มี ความถนัดและความเข้าใจทางด้านคณิตศาสตร์ค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ดี แต่นักเรียนอาจประสบปัญหาการทำ ความเข้าใจกับโจทย์ซึ่งมักจะยาวกว่าปกติและมีความซับซ้อนมาก

ดังนั้นหากมีความมุ่งมั่นในการสอบ SAT อย่างจริงจัง นักเรียนจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างน้อย 6 เดือน ทั้งนี้รวมไปถึงการทดลองลงสนามสอบและการเตรียมตัวในส่วนของเนื้อหา

SAT ข้อสอบวัดความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) และภาษาอังกฤษ (Verbal) โดยเป็นข้อสอบเข้าระดับอุดมศึกษาของประเทศอเมริกาและ มหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย

SAT II ข้อสอบวัดความถนัดทางด้านฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น

คะแนนของ SAT นั้นจะแสดงผลจาก Verbal และ คณิตศาสตร์ โดยจะมีคะแนนในช่วง 200 ถึง 800 นักเรียนต้องติดต่อกับทางสถาบันที่ต้องการสอบเข้าและสอบถามถึงคะแนนที่ สถาบันนั้นๆ ต้องการเพื่อที่จะได้เตรียมตัวได้ถูก

น้องๆ สามารถเลือกเรียน SAT ได้ทั้งที่โรงเรียน House of Griffin สาขาพญาไท (BTS พญาไท) และสาขาชิดลม (BTS ชิดลม) ค่ะ