House of Griffin

โรงเรียนกวดวิชาเฮ้าส์ออฟกริฟฟิน - GED, IGCSE, SAT, IELTS, TOEFL MUIC

Month: January 2011

GED กับเส้นทางสู่มหาวิทยาลัย (ตอนจบ)

หลังจากเราแนะนำให้รู้จักกับ GED ในบทบาทที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยกันแล้ว คราวนี้เรามาดูกันต่อว่า GED นั้นมีรายละเอียดอย่างไร

GED คืออะไร

GED คือ General Educational Development เป็นการสอบที่เทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายในประเทศไทย ตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกา เป็นที่ยอมรับในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ (International Program) นักเรียนอาจจะรู้จัก GED ในคำอื่น เช่น High School Diploma, Equivalent M.6, Accredited เป็นต้น

ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรจึงจะสอบ GED ได้

สอบได้ตั้งแต่อายุ 16 ปี

เนื้อหาการสอบเป็นอย่างไร

การสอบนักเรียนต้องทำการสอบทั้งหมด 5 วิชาหลัก ดังนี้ Language Arts; Writing, Social Studies,  Science, Language Arts; Reading และ Mathematics โดยแต่ละวิชาจะมีคะแนนเต็ม 800 คะแนน ผู้สอบต้องสอบให้ได้อย่างน้อย 410 คะแนนขึ้นไปต่อวิชาและได้คะแนนรวม 5 วิชาตั้งแต่ 2,000 คะแนนขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่านตามข้อกำหนดของหลักสูตร GED

วิชาส่วนใหญ่ที่สอบเป็นการสอบแบบปรนัย  ยกเว้นข้อสอบวิชา Writing ที่เป็นการเขียนบทความ (Essay) ที่ต้องเขียนตอบ และมีบางส่วนของวิชา คณิตศาสตร์ ที่ต้องตอบด้วยคำตอบสั้นๆ มาดูกันว่าแต่ละวิชาลักษณะข้อสอบเป็นอย่างไรกันบ้าง

Language Arts; Writing การสอบ Writing + Reading Skills จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับโครงสร้างรูปประโยค, การใช้และการเชื่อมต่อประโยคและการอ่านข้อความจากสื่อต่างๆ แล้วนำมาแก้ไข ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานของ Edited American English (หรือเทียบเท่าในภาคภาษาสเปน และภาษาฝรั่งเศส)

ส่วนที่ 2 จะเป็นการเขียนบทความ (Essay) ตามหัวข้อที่กำหนดให้ การให้คะแนนบทความนั้นจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น เน้นประเด็นสำคัญ ความชัดเจนของโครงร่าง การใส่ความคิดเห็นใหม่ๆ และดูการใช้ภาษาที่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงการเลือกใช้คำ การสะกดคำและการเว้นวรรค ทั้งนี้จะไม่มีการกำหนดจำนวนคำแต่ผู้สอบต้องเขียนให้ได้มากพอที่จะเข้าใจความหมาย

Social Studies เนื้อหาวิชาจะครอบคลุมประวัติศาสตร์อเมริกา ประวัติศาสตร์โลก การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และภูมิศาสตร์

Science เนื้อหาวิชาจะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ  ได้แก่ ฟิสิกซ์ เคมี และชีววิทยา

Language Arts; Reading ข้อสอบจะประกอบไปด้วย 5 บทความจากหนังสือนวนิยาย (Fiction) และ 2 บทความจากหนังสือ non-fiction โดยผู้สอบต้องอ่านแล้วทำความเข้าใจ เพื่อใช้ในการตอบคำถาม

Mathematicsข้อสอบคลอบคลุม บวก ลบ คูณ หาร, เลขสถิติ,เรขาคณิต, พีชคณิต จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้ ซึ่งเป็นแบบตามที่ศูนย์สอบกำหนดเท่านั้น

ส่วนที่ 2 ไม่อนุญาตให้ใช้ เนื้อหาวิชาจะเกี่ยวกับเรขาคณิต พีชคณิต เลขคณิต และการแก้โจทย์ต่างๆ

GED

ถ้าสอบไม่ผ่านต้องทำอย่างไร

สามารถลงสอบได้ใหม่หลังจากคะแนนออกแล้ว และหากต้องการ re-score คะแนนให้สูงขึ้น สามารถทำได้โดยลงสอบใหม่ หลังจากสอบเสร็จประมาณ 15-30 วัน ระบบจะทำการ merge คะแนนใน Transcript โดยนับเอาคะแนนที่สูงสุด

โดยปกตินักเรียนสามารถนำผลสอบที่ผ่านแล้วไปเทียบวุฒิ ม.6 จาก กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งวุฒินี้สามารถเก็บไว้ได้ตลอดไป ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ทั้งในประเทศ (International Program) และต่างประเทศได้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน น้อง ๆ ไม่ต้องมีการเทียบวุฒิม. 6 ที่กระทรวงศึกษาธิการอีกต่อไปสามารถใช้ Diploma ที่ส่งตรงมาจากอเมริกาในการยื่นคะแนนได้เลย

ค่าใช้จ่ายในการสอบเป็นอย่างไร

ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนสอบได้ผ่านเว็บไซท์ โดยชำระค่าสมัครสอบผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิตซึ่งมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายและเวลาในการสอบดังต่อไปนี้

วิชาที่สอบ ค่าสอบ เวลาที่ใช้สอบ
Mathematics $116 1 h 30 m
Science $116 1 h 35 m
Social Studies $116 1 h 25 m
Language Arts, Reading $116 1 h 05 m
Language Arts, Writing $143 2 h 30 m
Linked: Mathematics, Science, and Social Studies $237
Linked: Language Arts, Reading and Language Arts, Writing $185

 

หากต้องการสอบถามเรื่อง ติว GED สามารถติดต่อ House of Griffin ได้โดยตรง ที่เบอร์ 0 2644 6006-7

อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงขั้นตอนแรกของนักเรียนเท่านั้น ณ. จุดนี้นักเรียนก็จบม.ปลายโดยสมบูรณ์ แต่จะเข้าคณะอะไร มหาวิทยาลัยไหนนั้น ก็ต้องไปตามสอบตามที่ทางคณะฯ นั้น ๆ กำหนดไว้อีกที โดยทั่วไปถ้าเข้ามหิดลฯ ก็จะต้องมีคะแนน TOEFL Mahidol เข้าธรรมศาสตร์ก็ต้องมี TUGET และ SMART หรือถ้าเข้ามหาวิทยาลัยอื่น ๆ IELTS ก็เป็นที่ยอมรับในหลายคณะเช่นกัน

หวังว่าน้อง ๆ ทุกคนจะเข้าใจมากขึ้นนะคะ

GED

GED

ติว GED กับ House of Griffin คลิกที่นี่

ปล. House of Griffin ไม่ใช่ศูนย์สอบ GED นะคะ น้องๆ สามารถติดต่อศูนย์สอบ GED ได้ที่ GED.com ค่ะ

GED กับเส้นทางสู่มหาวิทยาลัย (ตอนแรก)

GED at House of Griffin

ปัจจุบันทางเลือกในการเรียนนั้นมีมากมาย ผู้ปกครองหลาย ๆ ท่านก็มีมุมมองในเรื่องการศึกษาของบุตรที่แตกต่างกันไป บ้างก็ส่งลูกเรียนในระบบการศึกษาทั่วไปในประเทศไทย บ้างก็ส่งลูกเรียนโรงเรียนเอกชนหรือนานาชาติเพื่อหวังที่จะให้ได้ทักษะบางอย่างที่เพิ่มขึ้นและกลายเป็นประโยชน์สำหรับลูกของท่านเองในที่สุด บ้างก็เลือกที่จะส่งบุตรหลานไปเรียนต่อยังต่างประเทศตั้งแต่วัยเด็ก

การส่งลูกไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่วัยเด็กนั้นเริ่มเป็นที่นิยมกันมากขึ้น เนื่องจากมีผู้ปกครองบางกลุ่มมองว่าระบบการศึกษาในประเทศไทยนั้นยังไม่ดีพอ อย่างไรก็ตามเส้นทางการศึกษานั้นไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่คิด

นักเรียนบางคนไม่สามารถเรียนจนกระทั่งจบมัธยมปลายได้ บ้างก็ได้ถึงมัธยมต้นเท่านั้น สาเหตุนั้นก็หลากหลาย บางคนก็คิดถึงบ้าน พ่อแม่เองบางครั้งก็คิดถึงลูกมากจึงให้กลับมา บ้างก็สงสารลูกเนื่องจากลูกต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมในต่างประเทศอย่างมาก เรียกได้ว่าหลากหลายสาเหตุที่ทำให้สุดท้ายแล้วต้องกลับมาเมืองไทยก่อนที่จะจบมัธยมปลาย

ดังนั้นการวางแผนการเรียนต่อในประเทศไทยก็กลับมาเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่ง แต่จะทำอย่างไรเล่าเมื่อยังไม่ได้วุฒิการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับที่จะศึกษาต่อในชั้นมหาวิทยาลัยต่อไป

GED เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ปกครองหลาย ๆ ท่าน จะเห็นได้ว่าผู้ปกครองที่ส่งน้อง ๆ ไปเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์บ้าง อินเดียบ้างและมีเหตุที่จะต้องให้น้องต้องกลับมาก่อนที่จะจบชั้นมัธยมปลายนั้นหันมาใช้การสอบ GED เป็นการแก้ปัญหาที่จะให้น้องได้รับวุฒิการศึกษามัธยมปลายและมีคุณสมบัติเบื้องต้นพร้อมสำหรับการสอบต่าง ๆ ที่จะเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป

คราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของน้อง ๆ นักเรียนทั้งหลายที่จะต้องมาเสริม มาเติมความรู้เกี่ยวกับ GED กันซักหน่อยก่อนที่จะเข้าสนามสอบจริง

การเพิ่มความมั่นใจในการสอบ GED นั้นสามารถทำได้โดยการเตรียมความพร้อมให้ดี ศึกษาล่วงหน้าว่าลักษณะข้อสอบ GED ในแต่ละวิชาเป็นอย่างไร ทางเลือกในการศึกษาแนวข้อสอบก็มีทั้งการอ่านเองโดยการเลือกซื้อหนังสือตามท้องตลาดมาอ่าน หรือเลือกที่จะใช้ตัวช่วยคือการมาติวเข้ม GED ตามสถาบันต่าง ๆ ซึ่งก็คงต้องพิถีพิถันในการเลือกสถาบันให้ดีหน่อย ถ้าจะให้ดีเลือกสถาบันที่ติวเตอร์มีประสบการณ์จริงในการสอบ การสอน จะดีที่สุด

คำโบราณว่าไว้ ‘รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง’ เช่นเดียวกับการสอบ GED ถ้าน้องๆ มีการศึกษาแนวข้อสอบมาอย่างดี จะไปสอบกี่ครั้งก็ผ่านแน่นอน! ดาวน์โหลดไฟล์ GED Syllabus คลิกที่นี่

อ่าน GED กับเส้นทางสู่มหาวิทยาลัย (ตอนจบ) คลิกที่นี่

© 2021 House of Griffin

Theme by Anders NorenUp ↑