เลือกเรียน IELTS, CU-TEP, TU-GET หรือ TOEFL MUIC ดี เป็นคำถามยอดฮิตทีเดียวสำหรับนักเรียนหลายๆ คน

เลือกเรียนอะไรดีระหว่าง IELTS, CU-TEP, TU-GET และ TOEFL MUIC ประเด็นในการตัดสินใจหรือการเลือกที่นักเรียนสามารถพิจารณาจากหลายองค์ประกอบเช่น

 • จะใช้คะแนนยื่นที่ไหน
  ถ้ามีเป้าหมายหลายๆ ที่ อยากลองยื่นในหลายๆ มหาวิทยาลัย การเลือกใช้ IELTS จะทำให้ใช้ได้หลากหลายกว่าเนื่องจากเป็นผลสอบมาตรฐานสากล มิได้ออกโดยมหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่ง แต่ถ้าหากนักเรียนมีเป้าหมายที่เดียว เช่น อยากจะเข้าจุฬาฯเท่านั้น ก็อาจจะใช้ CU-TEP
 • ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็นอย่างไร
  ลักษณะข้อสอบ IELTS นั้นจะเน้นการสื่อสาร (Communication) เป็นหลัก ส่วน CU-TEP, TU-GET จะมีส่วนที่เป็น Grammatical Error ซึ่งต้องหาส่วนผิดในประโยค โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนอินเตอร์ฯ หรือกลับมาจากต่างประเทศจะสามารถทำ IELTS ได้ดีกว่าเนื่องจากไม่ถนัดในส่วนของ Grammar ส่วนนักเรียนไทยโดยทั่วไปมักจะถนัดการสอบ CU-TEP หรือ TU-GET มากกว่า เนื่องจากไม่ค่อยได้ใช้การ Speaking และ Listening เท่าไหร่ในชีวิตประจำวัน อาจทำให้ทำข้อสอบ IELTSได้ไม่ดีเท่านักเรียนที่ได้ฟัง ได้พูดบ่อยๆทั้งนี้ทั้งนั้นความถนัดของแต่ละคนก็อาจจะเป็นในทางตรงกันข้ามก็ได้ค่ะ ยังไงลองวิเคราะห์ความถนัดของตัวเองกันดู หากต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมติดต่อ 0 2644 6006-7 ได้ค่ะ
 • ค่าใช้จ่าย
  การสอบ IELTS จะเสียค่าใช้จ่าย 5,900 – 6,300 บาทแล้วแต่ว่าสมัครสอบที่ไหน ส่วน CU-TEP หรือ TU-GET ก็จะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าไม่เกิน 1,000 บาท
 • TOEFL MUIC คืออะไร
  TOEFL MUIC คือ ข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษและด้านอื่นๆ สำหรับเข้ามหิดลอินเตอร์ ประกอบไปด้วย 5 ส่วนคือ

  1. Reading and Listening
  2. Writing and Grammar
  3. Social
  4. Science
  5. Mathematicsโดยข้อสอบส่วนที่เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษนั้น ก็พัฒนาหรือยึดแนวของข้อสอบ TOEFL PBT นั่นเองค่ะ เมื่อนักเรียนมีคะแนน IELTS ต่ำกว่า 6 จึงต้องเข้าทำการสอบ TOEFL MUIC
IELTS

IELTS

บทความน่าสนใจอื่นๆ