โรงเรียนกวดวิชา House of Griffin ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (SUIC: Silpakorn University International College) ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาแนะแนวหลักสูตรและการศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร (SUIC) ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 13:30-15:30 น. ณ โรงเรียนกวดวิชา House of Griffin ชั้น 5 อาคาร CP Tower 3 อาคาร C, BTS พญาไท

Continue reading