House of Griffin

โรงเรียนกวดวิชาเฮ้าส์ออฟกริฟฟิน - GED, IGCSE, SAT, IELTS, TOEFL MUIC

Category: House of Griffin (page 1 of 3)

About House of Griffin

MUIC Seminar # 16 งานสัมมนาแนะแนวการศึกษาเตรียมสอบเข้ามหิดลอินเตอร์ ครั้งที่ 16

MUIC Seminar # 16
งานสัมมนาแนะแนวการศึกษาเตรียมสอบเข้ามหิดลอินเตอร์ ครั้งที่ 16

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 10:00-12:00 น.
House of Griffin, BTS พญาไท

กลับมาอีกครั้งอย่างต่อเนื่องกับงานสัมมนาแนะแนวการศึกษาเพื่อเตรียมสอบเข้าเรียนต่อวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International College: MUIC) ครั้งที่ 16 จัดโดย House of Griffin สถาบันอันดับหนึ่งติวเข้ามหิดลอินเตอร์ ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 10:00-12:00 น. ณ House of Griffin พญาไท

Continue reading

พิธีมอบรางวัล GRIFFIN AWARD และ คนเก่ง GRIFFIN

ตามที่ โรงเรียนกวดวิชา House of Griffin ได้จัดการประกวดเรียงความภาษาอังกฤษรางวัล GRIFFIN AWARD ขึ้นในหัวข้อ “My Mother: the Memory of My First Teacher” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ในปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาอีกหลายท่าน โดยมีนักเรียนจากทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้นจำนวน 144 ผลงาน และบัดนี้คณะกรรมการตัดสินได้พิจารณาตัดสินผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน 7 ผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้

Continue reading

คุณครูกริฟฟินกับความท้าทายบทใหม่

A new journey with the similar story

เมื่อพูดถึงสถาบันกวดวิชา House Of Griffin หลายๆ คนคงนึกภาพถึงสถาบันที่สอนน้องๆ ระดับมัธยมปลายจนถึงบุคคลวัยทำงานเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานา ชาติทั้งในและต่างประเทศ และสำหรับในปี 2017 นี้ นับเป็นการเริ่มขึ้นของความท้าทายบทใหม่ เมื่อ House of Griffin พร้อมแล้วที่จะเป็นสถาบันกวดวิชาแนวหน้า จับมือพาน้องๆ ระดับประถมศึกษาเข้าสู่การสอบเข้าในโรงเรียนมัธยมชั้นนำ หลักสูตรนานาชาติ ในประเทศไทย

Continue reading

ประกาศผลผู้เข้ารอบการประกวดเรียงความโครงการ Griffin Award ครั้งที่ 1

ตามที่บริษัท เฮ้าส์ ออฟ กริฟฟิน จำกัด ได้จัดโครงการประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ รางวัล Griffin Award ประจำปี 2016 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานผ่านเข้ารอบครั้งที่ 1 จำนวน 10 ผลงาน จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 144 ผลงาน

Continue reading

IGCSE – (0680) Environmental Management

IGCSE Environmental Management คืออะไร วิชา Environmental Management เป็นหนึ่งในหลักสูตรของ IGCSE มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเกิดของทรัพยากรธรรมชาติ การนำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงผลกระทบที่ได้รับ แล้วจะมีกระบวนการแก้ปัญหาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนได้อย่างไร

Continue reading

โครงการประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ รางวัล Griffin Award

บริษัท เฮ้าส์ ออฟ กริฟฟิน จำกัด (House of Griffin) จัดโครงการประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ รางวัล Griffin Award ภายใต้หัวข้อ ‘My Mother: the Memory of My First Teacher’ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

Continue reading

IGCSE ESL (ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE) – ESL คืออะไร?

ESL คืออะไร?

ESL คือข้อสอบที่จัดไว้สำหรับผู้สอบที่ภาษาแรกไม่ใช่ภาษาอังกฤษ โดยข้อสอบจะวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของน้องๆทั้งหมด 4 ด้านด้วยกัน คือ Reading, Writing, Listening, และ Speaking ค่ะ โดยวิชานี้จะมีความพิเศษอยู่ที่ข้อสอบจะถูกแบ่งออกเป็น Core กับ Extended

ความแตกต่างคือข้อสอบ Core จะง่ายกว่าและน้อยกว่าแต่จะได้เกรดแค่ระหว่าง C-G ในขณะที่ Extended จะได้เกรดระหว่าง A*-E โดยผู้เรียนส่วนใหญ่มักจะเลือกสอบ Extended มากกว่า เนื่องจากสามารถนำไปยื่นในมหาวิทยาลัยต่างๆได้ง่ายกว่า

Continue reading

ระหว่าง GED กับ IGCSE ควรเลือกสอบอะไรดี?

ระหว่าง GED กับ IGCSE ควรเลือกสอบอะไรดี?

การสอบทั้ง GED (เทียบวุฒิ ม.ปลาย ระบบอเมริกา) และ IGCSE (เทียบวุฒิ ม.ปลาย ระบบอังกฤษ) มีความยากง่ายแตกต่างกันไป GED อาจจะง่ายกว่า IGCSE ทั้งในส่วนของเนื้อหาและการสอบ น้องๆ ต้องศึกษาหลักสูตรของต่างประเทศ ซึ่งบางวิชา โดยเฉพาะสังคม ประวัติศาสตร์ จะยากหน่อยเพราะไม่ใช่สิ่งที่คุ้นเคย แต่ทุกสิ่งเรียนรู้ได้ การสอบ GED นั้น สอบ 5 วิชาผ่านก็ได้วุฒิบัตรจบ High School สามารถเลือกสอบได้ตลอดทั้งปี ในส่วนของโครงสร้างการสอบ GED นั้นทั้ง 5 วิชาจะเป็นข้อสอบ Multiple Choice มีเพียง 1 ส่วนในวิชา Language Arts, Writing ที่ต้องเขียน Essay ซึ่งลักษณะของคำถามนั้นจะไม่ซับซ้อนมาก

ส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ส่วนการสอบ IGCSE นั้น เปิดสอบเพียงปีละ 2 ครั้งเท่านั้น มีหลากหลายวิชาให้เลือกสอบ ขึ้นอยู่กับความสนใจ และต้องสอบให้ได้เกรด C ขึ้นไปครบ 5 วิชา จึงจะได้รับวุฒิบัตร ซึ่งลักษณะของข้อสอบนั้นจะแตกต่างจาก GED โดยสิ้นเชิง ข้อสอบ 80% จะเป็นการเขียน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนอธิบาย หรือการตอบคำถามสั้นๆ ดังนั้นนักเรียนที่เลือกสอบ IGCSE นั้นจะต้องมีพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างดี

Continue reading

Older posts

© 2019 House of Griffin

Theme by Anders NorenUp ↑